Framtidens lim och färg kan bli fossilfria

Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och färg bli fossilfria.

iHubs Sweden Bioekonomi Framtidens lim och färg kan bli fossilfria

Dagens lim- och färgprodukter är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. I projektet ”Lim och färg” är syftet att ersätta fossila komponenter med biobaserade lösningar. Projektet ingår i Vinnovas satsning Utmaningsdriven Innovation och koordineras av RISE Processum.

Genom att basera fler beståndsdelar på skogliga råvaror, kan framtidens lim och färg bli fossilfria.

– Vårt mål i projektet är att ta fram realiserbara lösningar för fossilfria färger och lim baserat på skogsråvara, säger Kristina Wickholm på RISE Processum, projektledare för Lim och färg.

Fossilfri förskola

En intressent i projektet är Göteborgs Stad, som vill bygga en helt fossilfri förskola, Hoppet, som ska vara klar 2021.

– Vi ser ett stort behov i byggbranschen att få fram färger och limmer som är biobaserade och samtidigt har samma kvalitet som dagens produkter, säger Maria Perzon på Bengt Dahlgren, projektledare miljö för Hoppet och deltagare i ”Lim och färg”.

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad skall till 2021 bygga västvärldens första fossilfria förskola och då behöver alla byggprodukter och processer ställas om till fossilfritt och ha en minimerad klimatpåverkan.

Starkt konsortium

Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation, UDI, är ett trestegsprogram med betoning på att projekten ska utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Vi befinner oss just nu i det inledande steget och vi har byggt ett starkt konsortium, säger Kristina Wickholm. En omvärldsanalys kommer att göras liksom preliminär utvärdering utifrån teknisk, ekonomisk och miljömässig potential samt möjlighet till implementering.

I projektets första del ingår Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, RISE Processum, RISE och Umeå universitet, industripartners som AkzoNobel, Holmen, Perstorp, SEKAB och Södra samt Bengt Dahlgren AB, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen och Riksbyggen.

Koppling till Vinnväxt

Flera kopplingar i projektet Lim och färg finns till det Vinnväxt-program som Vinnova finansierar där regionala satsningar kan få upp till tioårig finansiering. RISE Processum driver exempelvis Vinnväxt-initiativet Framtidens bioraffinaderi. Bland deltagande parter i projektet Lim och färg finns också Västsvenska Kemi- och Materialklustret som i november beviljades 51 miljoner kronor av Vinnova för en tioårig satsning på klimatomställning inom västsvensk industri.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll