Framtidens smarta textil fångar ljuset

Smarta textilier är ett stort och nytt forskningsområde där Högskolan i Borås och Smart Textiles ligger i framkant. Där visas nu en gardin av koppar som övergår i rostfritt stål och smälter samman med marmorgolvets gråa struktur.

iHubs Sweden Smarta textilier Framtidens smarta textil fångar ljuset

Det är öppet hus och invigning av Borås Kongress den här veckan. Där kommer besökarna att få se gardinen ”Gradient weave” – första delen av ett forskningsprojekt om hur ljus påverkar design.

Smarta textiliers karaktärsdrag kan förändras under tid genom ljusets påverkan. Genom att belysa råmaterialens föränderliga natur omfamnas materialens förmåga att förändras istället för att de ses som statiska.

Koppar och stål i gardinen

Gardinen är vävd av koppar som övergår i rostfritt stål som smälter samman med marmorgolvets gråa struktur. Över tid kommer metallerna att skifta färg, till exempel kommer kopparn genom oxidation att skifta mot grönt, och ge gardinen ett nytt uttryck.

Gardinens omtag är vävt av svenskt pappersgarn i kombination med koppar och rostfritt stål, och har ett horisontellt mönster som speglar gardinens design.

Fakta om Smart Textiles

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Vinnväxtinitiativet Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

Smart Textiles ger forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Den röda tråden är textila processer. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil. Det kan vara allt från textil betongarmering till kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det är här Smart Textiles kommer in i bilden. Här möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Gardinen ”Gradient weave” är en del av ett forskningsprojekt inom Smart Textiles Design Lab som ska undersöka föränderlig design och material. Syftet är att öppna en dialog kring dynamiska mönster och hur ljus påverkar design inom smarta textilier, när ljuset betraktas som ett designelement.

Gardinen är första delen av projektet. Målet är att undersöka bredden av uttryck som kan åstadkommas genom att kombinera olika textila tekniker, till exempel vävningstekniker och tryck, på ljusaktiva material.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Smart Textiles, Textilhögskolan och AB Svenskt Konstsilke.

Text: Lisa Dohlnér Lundwall
Bild: Marc Hermansson

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll