Kirsi Jarnerö, processledare Smart Housing Småland.

Full fart och verkstad hos Smart Housing Småland

Kirsi Jarnerö, processledare i Smart Housing Småland, har intervjuats på Smart Housing Smålands webb och berättar om positiva förväntningar på framtiden.

Foto: Kirsi Jarnerö, biträdande processledare Smart Housing Småland.
iHubs Sweden Smarta städer och hus Full fart och verkstad hos Smart Housing Småland

Kirsi Jarnerö, processledare i Smart Housing Småland, har intervjuats på Smart Housing Smålands webb och berättar om positiva förväntningar på framtiden.

Nu har innovationsplattformen varit igång sedan 2013, och Smart Housing Småland går in i fas 3. Vad blir den största skillnaden?

– Den största skillnaden är att vi har fått en uppgraderad motor så att säga; vi har blivit starkare genom att vi fått bättre resurser och fler som jobbar i miljön. Vårt nätverk är nu bredare än någonsin, vilket gör att vi har större möjligheter att driva processer framåt. Vi har helt enkelt fått mer muskler!

– Regionerna, som tillsammans med Vinnova är huvudfinansiärer av Smart Housing Småland, visar också ett starkt engagemang och vill fördjupa samverkan. Nu i fas 3 känns det som om att vi kan sätta saker på plats på riktigt – under de tidigare faserna har vi skapat kännedom, utforskat, övat och tränat plattformen och nu är det dags för full fart och verkstad. Vi är nu också etablerade och accepterade som en spelare i nationella sammanhang, och inte bara i regionala.

Har fokus för innovationsplattformen skiftat?

– Både ja och nej, förut var fokusområdena digitalisering, byggande och boende men nu i fas 3 lägger vi fokus på riktningarna livsmiljöer och teknik. Teknik inkluderar tydligt byggande och digitalisering. Riktningen livsmiljöer vidgar däremot boendeperspektivet och tar också hand om mellanrummen mellan byggnader och boenden – det handlar inte bara om det fysiska byggda huset utan också ”mjuka” frågor som exempelvis trygghet. Dessutom kvarstår huvuduppgiften att det är samhällets utmaningar som näringslivet tillsammans med institut och akademi ska samverka kring för att lösa.

Hur ser du på framtiden?

– Industriell produktion av trähus bidrar till lägre miljöpåverkan från byggbranschen. Jag hoppas på att industrin framöver får en bredare marknad som inte bara innefattar bostäder och mindre verksamhetslokaler, utan också offentliga lokaler och mer komplexa byggnader. Byggnader som inkluderar olika byggsystem och därmed på en större samverkan mellan olika leverantörer och byggsystem i trä, men också andra material.

Om Smart Housing

Smart Housing Småland är en accelerator och katalysator för näringslivet och en motor i det regionala innovations- och tillväxtsystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas.

Uppgift
Uppgiften är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer både på ett nationellt och internationellt plan. Det görs bland annat genom innovation & utveckling, projekt, temagrupper, lärande och internationalisering.

Utmaningar
Smart Housing Småland möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart. I samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet byggs en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.

Vinnväxt-vinnare
2013 blev vi Smart Housing Småland av vinnarna i Vinnovas Vinnväxttävling och fick tio års finansiering med målet att etablera en nationellt och internationellt stark och attraktiv innovationsmiljö.

Organisation
Smart Housing Småland leds av RISE Research Institutes of Sweden i tätt samarbete med Träcentrum, styrgrupp och referensgrupp. I satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Foto och text tidigare publicerat på Smart Housing Smålands webb.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll