Henrik Dahl, vd för FPX.

Future Position X får 8,5 miljoner för att höja digital kompetens i företag

Future Position X (FPX) har beviljats 8,5 miljoner kronor av EU för att höja den digitala kompetensen bland anställda i små och medelstora företag i Norra Mellansverige.

Foto: Henrik Dahl, vd för FPX.
iHubs Sweden Geografisk information Future Position X får 8,5 miljoner för att höja digital kompetens i företag

Future Position X (FPX) har beviljats 8,5 miljoner kronor av EU för att höja den digitala kompetensen bland anställda i små och medelstora företag i Norra Mellansverige.

Projektet startar i höst och genomförs i samarbete med IF Metall Gävleborg.

Europeiska socialfonden, ESF, är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. ESF stöttar lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Det svenska ESF-rådet utlyste i början på året totalt 32 miljoner kronor till projekt inom programområdet Kompetensutvecklande insatser i Norra Mellansverige, dvs Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

I hård konkurrens med många andra aktörer tilldelades Future Position X summan 8 545 432 kronor för ett utbildningsprojekt som ska löpa över 2,5 år. Projektet vänder sig till befintlig personal på små och mellanstora företag som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats.

Henrik Dahl är VD på medlemsorganisationen FPX som bland annat arbetar för att utveckla den digitala kompetensen i samhället.

–Stödet till utbildningsprojektet innebär en fantastisk möjlighet för regionens alla aktörer att samarbeta för att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Genom lokal förankring kan vi identifiera de individuella behoven inom industrin när det gäller digitalisering och därigenom uppnå goda resultat.

Läs mer.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll