Gävle Innovation Arena ska ge fler innovationer

Gävle Innovation Arena ska stötta forskare, studenter, innovatörer, verksamhets- och produktutvecklare att hitta lösningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga stad.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Gävle Innovation Arena ska ge fler innovationer

Onsdagen den 31 januari 2018 invigde landshövding Per Bill Gävle Innovation Arena. Ett hundratal gäster, vilket var rekordmånga besökare på slottet, fick lyssna till ett gediget program med tunga aktörer som avslutades med virtuella fyrverkerier.Vinnväxt-initiativet Future Position X har varit en drivmotor bakom utveckling av Gävle Innovation Arena.

Fakta om Future Position X

Future Position X, FPX, har en av de mest moderna miljöer för forskning, utveckling och test inom GeoHälsa och smarta städer.

Future Position X (FPX) startade som ett initiativ 2006, med syftet att skapa tillväxt i regionen genom att arbeta med hälsa och välbefinnande hos människan i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Idag är Future Position X en industriutvecklande klusterorganisation som tillsammans med akademin, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle driver hållbar tillväxt och utveckling inom området GeoHälsa och smarta städer. Genom att nyttja ett av regionens starkaste områden, den geografiska positionen, är Future Position X en del av ekosystemet som driver tillväxt i regionen för friskare och mer välmående medborgare.

Future Position X är sedan 2013 ett av flera Vinnväxtinitiativ inom Vinnovas Vinnväxtprogram.

– Gävle växer och det här är spännande initiativ från Future Position X för att ge möjlighet för företagare, organisationer och kreativa människor att skapa innovationer. Vi som kommun bidrar med att öppna upp GIS-data som en tillgång i Gävle Innovation Arena för att få fler innovationer och nya former av företagande i Gävle, säger Johan Tunhult, näringslivschef Gävle kommun.

Nya möjligheter för företag

Även företagare och entreprenörer ser stora möjligheter med den nya innovationsarenan.

– För oss är Gävle Innovation Arena ett sätt att hänga med i teknikutvecklingen. Nya tekniker medför nya utmaningar för kommunikation och innehåll. Att ingå i ett sammanhang där gränserna utforskas och flyttas fram är inspirerande och lärorikt, Robert Månsson, ägare till kommunikationsbyrån Twist and Shout.

Christer Lindström, vd för 4Dialog håller med.

– Med Gävle Innovation Arena öppnas helt nya affärsmöjligheter för 4Dialog där vi kan testa nya teknikidéer runt avancerad visualisering och få dem utvärderade på ett effektivt sätt innan vi tar beslut om lansering på den öppna marknaden, säger Christer Lindström.

Vi ser stora möjligheter att i Gävle Innovation Arena prova öppna geodata och att man där kan använda det för innovation som leder till förbättringar i samhället, säger Mats Snäll, digitaliseringschef Lantmäteriet.

Invigning av landshövdingen

Landshövding Per Bill hälsade alla välkomna och inledde med att prata om vikten av att samarbeta för att driva på utvecklingen i regionen.

– Vi tror att Gävle Innovation Arena är början till att göra region Gävleborg till ett centrum för utveckling av den smarta hållbara och livskraftiga staden. Samarbete, samverkan och medskapande är nyckel till framgång, säger Per Bill.

Med de orden lämnade landshövdingen över till Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet.

Starkt samarbete

– Gävle Innovation Arena är historien om hur stora saker kan ske när en grupp av företag, organisationer och offentliga verksamheter förenas i visionen om att skapa en bättre framtid för människorna i den smarta, hållbara och livskraftiga staden, säger Anna Eriksson. Arenan bygger på en solid grund av samförstånd och övertygelse att dela är större än att hålla för sig själv, fortsätter Anna.

Därefter hölls en paneldebatt om den hållbara, smarta och livskraftiga staden med Johan Färnstrand, regiondirektör, Gunilla Mårtensson, akademichef, Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet, Lars Backhans, vd Esri Sverige, och Thomas Bergendorff, Vinnova.

Som startskott för arenan gjorde landshövdingen en träffsäker invigningsceremoni. Iförd VR-glasögon kastade han en virtuell boll genom Gävle Innovation Arena-portalen i 4D med efterföljande fyrverkerier och applåder från gästerna.

Se filmen om Gävle Innovation Arena

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll