Prindit

Glada skratt på jobbet ökar innovationen

Att medarbetarna trivs, känner sig delaktiga och har inflytande är en viktig grund för ett starkt innovationsklimat i företag.

iHubs Sweden Automation Glada skratt på jobbet ökar innovationen

Delaktighet och glada skratt på jobbet är viktiga nycklar till innovation. Verktyget Prindit tar ett nytt grepp på mätningar av innovationsklimat hos företag.

Att medarbetarna trivs, känner sig delaktiga och har inflytande är en viktig grund för ett starkt innovationsklimat i företag. Att mäta om de anställda har roligt på jobbet, får utrymme för att lägga fram nya idéer och om arbetsdagarna är händelserika och omväxlande ger därför en bra förståelse för hur innovativt ett företag kan vara.

Engagemang stärker innovation

Det här är ett helt nytt angreppssätt som företaget Prindit, med samma namn som verktyget, tar för att hjälpa organisationer att stärka sin innovationsförmåga istället för att stagnera.

– Det blir allt viktigare för organisationer att öka produktiviteten genom att skapa engagemang och meningsfullhet hos medarbetare. Vår molntjänst möjliggör för ett helt nytt sätt att ta temperaturen på mjuka framgångsfaktorer så som engagemang, arbetsbelastning och måltydlighet på veckobasis, säger forskaren och entreprenören Stefan Cedergren i ett pressmeddelande från inkubatorn Create Business.

Prindit är en avknoppning från forskningsinstitutet SICS Swedish ICT och tjänsten är utvecklad tillsammans med några av de största teknikbolagen i Sverige. Create Business Incubator i Västerås antog företaget redan på projektstadiet för att tillföra affärsutvecklingsstöd och coachning och på så vis öka chanserna för tjänsten att nå ut på marknaden.

I oktober 2015 grundades företaget Prindit och det har redan användare i tio länder. Företaget har även fått stöd från Vinnväxtinitiativet Automation Region.

Mäter företagets klimat

Verktyget Prindit används för att mäta hur medarbetarna upplever företagets klimat. En gång i veckan får de digitalt svara på ett antal frågor, något som tar mindre än 60 sekunder. Frågorna täcker tio olika områden där medarbetarna bland annat får ange om de känner att arbetet är meningsfullt, om det är god stämning på arbetsplatsen, om det varit en händelserik vecka, om de är glada på jobbet och om det finns utrymme för att lägga fram nya idéer.

Konkreta resultat

Svaren analyseras i verktygets molntjänst och resultatet presenteras därefter för medarbetarna. Utifrån medarbetarnas svar kan företaget sedan ta beslut om att kanske skapa mer tid för idéarbete, förändra attityder till nytänkande, ifrågasätta befintliga arbetssätt eller på annat sätt skapa ett bättre klimat för innovation.

Höja förmågan till innovation

Intresset för Prindit är mycket stort. Sommaren 2017 utvaldes företaget som ett av 50 tävlanden i Serendepity Challenge i samband med Almedalsveckan.

– Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över att bli utvalda som ett av 50 hetaste framtidsbolagen i Norden, dessutom i tuff konkurrens och med väldigt fina bolag som vi nu blir jämförda med. Det är inte bara vi som tror på ett enkelt digitalt organisationsverktyg som genom mätning och avancerad analys skapar insikter för delaktighet, motivation och engagemang på alla nivåer i en organisation. Det är ett erkännande att det vi jobbar hårt med är viktigt för framtiden. Vi är på rätt väg, kommenterade Anders Wikström, Chief Innovative Officer, utnämningen i ett pressmeddelande.

Om Automation Region

Vinnväxtinitiativet Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning.

Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av Vinnväxt, ett Vinnova-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

Reser till USA

I höst är Prindit också aktuellt som ett av fem svenska startup-bolag som under fyra veckor i Silicon Valley i Vinnovas regi deltar i acceleratorprogrammet TINC.

Bolagen får då tillgång till mentorer i världsklass och möjlighet att träffa potentiella kunder, samarbetspartners och investerare. Programmet ger en plattform för bolagen att växa och ta steget ut i världen.

– Vi bedömer att de bolag som nu valts ut fyller ett behov på marknaden och har god potential att växa och bli globala aktörer inom sina olika nischer, säger Anne Lidgard, direktör för Vinnova i Silicon Valley.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll