En mycket glad Christer Gustavsson tar emot Paper Province Award 2018.

Grön omställning vinner Paper Province Award

I samband med Bioekonomiriksdagen på Karlstad delades det första Paper Province Award någonsin ut.

iHubs Sweden Bioekonomi Grön omställning vinner Paper Province Award

Pristagaren av Paper Province Award 2018 är forskaren och entreprenören Christer Gustavsson som nyligen startat företaget Bioshare. BioShare är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Ett teknikutvecklingsbolag med en spännande affärsidé vars målsättningen är att bidra till en grön omställning inom kraftvärmesektorn.

Paper Province Award delas ut av Vinnväxtinitiativet Paper Province och ska årligen belöna personer, grupper eller företag som gjort stora insatser för utvecklingen av skoglig bioekonomi. Priset är 25 000 kronor som kan användas som pristagaren själv behagar. Pristagaren utses av en kommitté sammansatt av forskare och representanter från näringslivet, och årets pris gick alltså till Christer Gustavsson som under året startat företaget BioShare.

Christer Gustavssons båda roller som forskare vid Karlstads universitet och entreprenör visar på den samverkan som Vinnväxtmiljöer bidrar till där nätverk mellan akademi, näringsliv och omgivande samhälle är viktiga delar.

Christer Gustavsson var den första som disputerade inom Vipp Forskarskola vid Karlstad universitet. Det gjorde han redan i december 2016 med avhandlingen ”Added value from biomass by broader utilization of fuels and CHP plants”.

Unik idé

– Christers idé är spännande och unik och den har sitt ursprung i både hans egen och andras forskning. Vi vill belöna hans affärsidé, men också hans mod och entreprenörsanda, för sånt vill vi se mer av, säger Maria Hollander, vd Paper Province.

Fakta om Paper Province

Paper Province utsågs i tuff konkurrens av innovationsmyndigheten Vinnova till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013.

Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. Läs mer om Paper Province.

Vill producera mer än el och värme

I sitt företag BioShare utvecklar Christer teknik och projekt för samproduktion i nya och befintliga kraftvärmeverk. Målsättningen är att kunna utveckla stora förbränningsanläggningar inom industri och fjärrvärmesektor till bioraffinaderier där andra produkter utöver el och värme produceras.

– Den största potentialen ligger i att kunna utnyttja befintliga, redan byggda, anläggningar runt om i landet för att möjliggöra ekonomiskt bärkraftig produktion i lite mindre skala än vad som krävs om hela anläggningar ska byggas från grunden. Jag tror att det finns många fördelar med detta, berättar Christer, som hade svårt att dölja sin förvåning under prisutdelningen.

Motivering

Motiveringen lyder: ”Christer har genom att binda ihop sin egen och andras forskning skapat en helt ny marknad för värmekraftverken och möjlighet att bidra till en grön omställning inom bioekonomin. Genom att använda förbränningsanläggningarna på ett nytt sätt skapas möjligheter att tillverka både drivmedel och gröna kemikalier och målet är att stöpa om kraftvärmesektorn. En utmaning värd att uppmärksamma!

Bilden överst: En mycket glad Christer Gustavsson tar emot Paper Province Award 2018.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Stora Enso pappers- och massaindustri.

Fokus på säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin

Bioekonomi

Paper Province berättar i ett flertal artiklar på sin hemsida om vikten av säkerhetsarbete inom pappers- och massaindustrin. Innovationshubben Paper Province koordinerar ett säkerhetsnätverk för sex företag inom just pappers-massaindustrin. Syftet är öka individers och organisationers säkerhetsmedvetenhet där både fysisk säkerhet och mentalt välmående ingår. Medverkande företag är Stora Enso Skoghalls bruk, Valmet, BillerudKorsnäs Gruvön, […]

Publicerad: 11 maj, 2021
Robert Gustavsson, projektledare på RISE, är en av flera på testbädden LignoCity som arbetar för att öka användningen av lignin för att skapa hållbara produkter.

Skogens klister ger gröna innovationer

Bioekonomi

Insatserna för att främja gröna innovationer ökar i Värmland. Med drygt 6,5 miljoner kronor ska hållbara idéer från skogsmaterialet lignin få en skjuts framåt. – Det känns jättebra. Nu kan testbädden LignoCity i Bäckhammar fortsätta att utvecklas för att främja hållbara lösningar och förhoppningsvis bidra till den regionala attraktionskraften, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE, […]

Publicerad: 25 januari, 2021