Gröna idéer ska ge hållbar utveckling

Fler innovatörer ska satsa på grön ekonomi. Det vill tre Vinnväxtinitiativ som går samman för att få fram fler innovationsidéer inom bioekonomi.

iHubs Sweden Bioekonomi Gröna idéer ska ge hållbar utveckling

Bilden ovan: Melinda From från Paper Province berättar om satsningen på att få fler innovatörer att välja grön ekonomi. Foto: Adobe Stock och Paper Province.

De tre initiativen Paper Province, Triple Steelix och Processum, alla med koppling till Vinnovas Vinnväxtprogram, går samman i en kampanj för att få fler att testa innovation inom grön ekonomi och bioekonomi.

Det tar tid att innovera. Innovatörer världen över lägger pannan i djupa veck för att försöka klura ut ifall det är värt risken att investera i sin nästa idé, vilket gör att innovation tar onödigt lång tid. Därför vill Paper Province, Triple Steelix och Processum hjälpa kreativa idébärare att snabba upp innovationsprocessen rejält. Upp till 50 000 kronor kan innovatörer få som stöd för att utveckla prototyper eller göra marknadsundersökningar.

Här kan du ansöka om stöd för din idé till grön ekonomi.

– Det behövs människor som driver utvecklingen framåt och vågar satsa. Vi kan hjälpa dig som inte startat företag ännu och vill bidra till hållbar utveckling, säger Melinda From på Paper Province.

Gemensam satsning på grön ekonomi

Paper Province har ett stort nätverk av experter sakkunniga inom så gott som alla delar av de skogliga värdekedjorna. Paper Province kan slussa vidare till pilotmaskiner och testtutrustning som finns inom klustret.

Processum erbjuder tillgång till en omfattande pilotpark för bioraffinaderiutveckling. Här finns pilotanläggningar och laboratorier för termokemisk förbehandling, biotekniska processer, termokemiska synteser och hydrotermisk konvertering. Dessutom finns möjlighet att göra pilotförsök på alger, viskosspinning, torrefiering och torkning. Processum driver Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi.

Triple Steelix samarbetar med flera nationella lärosäten för att utveckla kunskap kring produktion av stål och metaller. De sammanför också olika testmiljöer i ett nätverk för att kunna hjälpa företag utveckla nya produkter av metall. Triple Steelix har i och med 2019 lämnat Vinnovas Vinnväxtprogram och agerar nu som ett regionalt initiativ i Bergslagen.

Här nedan berättar Melinda From från Paper Province om satsningen som finansieras av Vinnova.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Sandra Sundbäck, vd för Paper Province.

Så ska digitalisering i Värmland ta fart

Bioekonomi

Paper Province, Karlstads universitet och Region Värmland ska, tillsammans med flera viktiga aktörer, ta fram en färdplan som ska öka digitaliseringen i Värmland, berättar Sandra Sundbäck, vd på Paper Province (bilden ovan). För många företag och organisationer är digitalisering nödvändig för framtida överlevnad och utveckling. Den spelar även en viktig roll i vår framtida utbildning, hälso- […]

Publicerad: 3 februari, 2021