Hack for Sweden öppnar myndigheters data

Hack for Sweden är Sveriges största myndighetshack. Ett flertal myndigheter samarbetar för att möjliggöra utveckling av nya tjänster med myndigheters öppna data.

iHubs Sweden Geografisk information Hack for Sweden öppnar myndigheters data

13-15 april arrangerades 2018 års upplaga av tävlingen med över 200 tävlande. Hack for Sweden är ett unikt samarbete mellan 30 statliga myndigheter och organisationer för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data.

Hack for Sweden är ett unikt samarbete mellan 30 statliga myndigheter och organisationer för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data.

Hack for Sweden 2018 erbjuder en gemensam plattform för öppen data som studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan använda för att utveckla nya tjänster. Under helgen delas Hack for Sweden Award ut till det lag eller den deltagare som bäst kombinerar data på ett kreativt sätt och skapar den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som tydligt visar nyttan med myndigheternas öppna data.

Hack for Sweden arrangeras med stöd av regeringen. Årets evenemang leds av Arbetsförmedlingen i samverkan med Vinnova, Tillväxtverket, Riksarkivet, Upphandlingsmyndigheten, Internetstiftelsen och SCB.

På plats fanns bland annat Anna Fjällström, verksamhetsledare för Future Position X och processledare för Vinnväxt-initiativet GeoLife Region i Gävle. Future Position X var speciellt inbjudna för att visa möjligheterna med Gävle Innovation Arena och vad innovationsarenor som dessa kan göra för att driva utvecklingen av innovation runt öppen data. Under helgen intervjuades hon, en film som nu kan ses på Youtube, se nedan.

Bilden överst ur intervjun med Anna Fjällström.

Fakta om Future Position X

Future Position X, FPX, har en av de mest moderna miljöer för forskning, utveckling och test inom GeoHälsa och smarta städer.

Future Position X (FPX) startade som ett initiativ 2006, med syftet att skapa tillväxt i regionen genom att arbeta med hälsa och välbefinnande hos människan i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. Idag är Future Position X en industriutvecklande klusterorganisation som tillsammans med akademin, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle driver hållbar tillväxt och utveckling inom området GeoHälsa och smarta städer. Genom att nyttja ett av regionens starkaste områden, den geografiska positionen, är Future Position X en del av ekosystemet som driver tillväxt i regionen för friskare och mer välmående medborgare.

Future Position X är sedan 2013 ett av flera Vinnväxtinitiativ inom Vinnovas Vinnväxtprogram.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

FPX Innovationsarena

FPX lanserar Innovationsarenan för geografisk samhällsdata

Geografisk information

I dagarna har innovationshubben FPX i Gävle lanserat sin nya dataplattform Innovationsarenan. Det är en plattform för stora mängder data som kan återspegla ett helt samhälle, där datalager kan kombineras i olika typer av modeller. Till exempel kan man kombinera data från rörelsesensorer och väderprognoser för att förutspå hur många människor som kommer att befinna sig […]

Publicerad: 5 februari, 2021