Hack for Sweden öppnar myndigheters data

Hack for Sweden är Sveriges största myndighetshack. Ett flertal myndigheter samarbetar för att möjliggöra utveckling av nya tjänster med myndigheters öppna data.

iHubs Sweden Geografisk information Hack for Sweden öppnar myndigheters data

13-15 april arrangerades 2018 års upplaga av tävlingen med över 200 tävlande. Hack for Sweden är ett unikt samarbete mellan 30 statliga myndigheter och organisationer för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data.

Hack for Sweden är ett unikt samarbete mellan 30 statliga myndigheter och organisationer för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data.

Hack for Sweden 2018 erbjuder en gemensam plattform för öppen data som studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan använda för att utveckla nya tjänster. Under helgen delas Hack for Sweden Award ut till det lag eller den deltagare som bäst kombinerar data på ett kreativt sätt och skapar den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som tydligt visar nyttan med myndigheternas öppna data.

Hack for Sweden arrangeras med stöd av regeringen. Årets evenemang leds av Arbetsförmedlingen i samverkan med Vinnova, Tillväxtverket, Riksarkivet, Upphandlingsmyndigheten, Internetstiftelsen och SCB.

På plats fanns bland annat Anna Fjällström, verksamhetsledare för Future Position X och processledare för Vinnväxt-initiativet GeoLife Region i Gävle. Future Position X var speciellt inbjudna för att visa möjligheterna med Gävle Innovation Arena och vad innovationsarenor som dessa kan göra för att driva utvecklingen av innovation runt öppen data. Under helgen intervjuades hon, en film som nu kan ses på Youtube, se nedan.

Bilden överst ur intervjun med Anna Fjällström.

Fakta om Future Position X

Future Position X, FPX, har en av de mest moderna miljöer för forskning, utveckling och test inom geografisk information och location based services (LBS).

Future Position X bildades 2006 som en ideell klusterorganisation och är europeiskt centrum för högkvalificerad kompetens inom området. En oberoende arena för utveckling av GIS (geografiska informationssystem), demonstration, marknadsföring och kunskapsutbyte.

Förutom huvudkontor samt forsknings- och utvecklingslabben i Gävle har FPX omsluter nätverket mer än 15 länder och FPX har egna kontor runt om i världen för att enkelt kunna hjälpa företag med nya marknader, nya leverantörer eller för att få tillgång till ny kunskap och forskning.

Future Position X arbetar med uppdraget att utveckla användningen av geografisk information i samhället samt skapa tillväxt i Sverige genom forskning och innovationer inom området. Klusterorganisationens ägare är bland andra de offentliga aktörerna Lantmäteriet, Högskolan i Gävle, Landstinget Gävleborg, Gävle kommun med flera. Utöver dessa utgörs kärnan i verksamheten av de drygt 200 företag som deltar i olika projekt och verksamhet.

Future Position X är ett av flera Vinnväxtinitiativ inom Vinnovas Vinnväxtprogram.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll