Hack for Sweden vill bygga svensk folkrörelse

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering och öppna data. Nu öppnar anmälan till Hack for Sweden där 88 myndigheter och företag samverkar.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Hack for Sweden vill bygga svensk folkrörelse

Bild ovan: På plats under Hack for Sweden 2018 fanns bland annat Anna Fjällström, verksamhetsledare för Future Position X och processledare för Vinnväxt-initiativet GeoLife Region i Gävle. Future Position X var speciellt inbjudna för att visa möjligheterna med Gävle Innovation Arena och vad innovationsarenor som dessa kan göra för att driva utvecklingen av innovation runt öppen data. Foto: Hack for Sweden.

Hack for Sweden handlar om hur man kan lösa samhällsutmaningar genom myndigheters öppna data. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering och öppna data.

Det är ett unikt samarbete mellan 88 organisationer, varav 43 från statliga myndigheter och 45 från privat sektor. Myndigheter som Vinnova, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen och SMHI är några partners som är med för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av öppna data.

Nu öppnar anmälan till årets Hack for Sweden 2019.

Hack for Sweden är ett initiativ för att öka medvetenheten och visa värdet av offentliga myndigheters öppna data. En årlig 48-timmars hackathon är kärnan i satsningen.

– Från att ha varit ca 30 partners de senaste fem åren från offentlig sektor, så är vi nu 2019 en hel community med myndigheter, kommuner, regioner och företag från privat sektor, säger Ann Molin, projektledare.

Det övergripande ramverket för årets hackathon är FN:s 17 globala mål och Agenda 2030, hur kan vi tillsammans skapa nya innovativa lösningar för ett hållbart samhälle?

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

FPX Innovationsarena

FPX lanserar Innovationsarenan för geografisk samhällsdata

Geografisk information

I dagarna har innovationshubben FPX i Gävle lanserat sin nya dataplattform Innovationsarenan. Det är en plattform för stora mängder data som kan återspegla ett helt samhälle, där datalager kan kombineras i olika typer av modeller. Till exempel kan man kombinera data från rörelsesensorer och väderprognoser för att förutspå hur många människor som kommer att befinna sig […]

Publicerad: 5 februari, 2021