Hållbar klimatomställning får fem miljoner kronor

Ny satsning ska ge kommuner ökad innovationsförmåga för omställning mot Agenda 2030 och klimatneutralitet.

iHubs Sweden Geografisk information Hållbar klimatomställning får fem miljoner kronor

Ny satsning ska ge kommuner ökad innovationsförmåga för omställning mot Agenda 2030 och klimatneutralitet.

– Vi ser fram emot att tillsammans med konsortiets parter, våra experter, Viable Cities projekt och Vinnova utveckla ett transformativt innovationsledningsstöd som stärker städers arbete för en hållbar omställning, säger Henrik Dahl, VD på Future Position X. Vinnovas beslut är ett kvitto på att konsortiet upprätthåller en nivå av högsta nationella klass, och vi i konsortiet ser fram emot att ta på oss ledartröjan i detta spännande och viktiga projekt.

Bakgrunden till satsningen är att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova öppnat utlysningen ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” inom programmet Innovationsplattformar och i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

I hård konkurrens med övriga ansökande vann projektet ”Accelerera – kapacitet för transformativ innovation”. Projektet beviljas summan 5 153 226 kr under projektperioden 2020-2022.

Projektets syfte är att stärka kommunprojektens innovationsförmåga och underlätta och katalysera omställningen mot Agenda 2030 och klimatneutralitet, bland annat i form av process- och metodstöd, kartläggning, insiktstjänster och analys samt coaching och facilitering. Samtidigt ska projektet utveckla ett ekosystem som kan stötta kommunprojekten i omställningsarbetet även efter projektets slut.

Bakom projektet står ett konsortium som omfattar en robust kombination av ledande forskare och praktiker med lång och relevant erfarenhet. Vinnväxt-klustret Future Position X är projektkoordinator och har ett övergripande projektledaransvar. Övriga projektparter är Linköpings universitet, DigJourney, Länka Consulting, Policy Impact och Crearum.

Konsortiet inkluderar även en rad framstående experter från akademi och näringsliv som alla ingår i projektets gemensamma samverkansplattform där de bidrar med spjutspetskompetenser, perspektiv på ramverk, metoder och forskning utifrån gällande evidensbas och praxis. Expertgruppen består av en rad experter där var och en har lång erfarenhet inom sina respektive områden, bland andra Add Gender, specialiserade på jämställdhet och mångfald, Zingmark Consulting med kompetens inom kommunikation och ledarskap i en uppkopplad värld och NIFU – Nordiska institutet för studier av innovation, forskning och utbildning.

Foto ovan: FPX Future Position X.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll