Moa Eklund och Andrea Råsberg, Vinnova är två av handläggarna på Vinnova som arbetar med Vinnväxt-utlysningen.

Hållbar tillväxt och innovation i ny Vinnväxt-utlysning

Vinnova öppnar ny utlysning för Vinnväxt 2019. Hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden, är ett mål, berättar Moa Eklund och Andrea Råsberg på Vinnova.

iHubs Sweden Hållbar tillväxt och innovation i ny Vinnväxt-utlysning

– Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering i tio år för att utveckla attraktiva innovationsmiljöer inom regionala tillväxtområden, berättar Andrea Råsberg, utlysningsansvarig för Vinnväxtprogrammet hos Vinnova.

– Målet är att öka tempot för innovation som leder till hållbar tillväxt och förnyelse av svenskt näringsliv. Ett starkt regionalt ledarskap är avgörande och styrkeområdet som ansökan utgår från ska vara väl förankrat i regionala strategier, säger Moa Eklund, handläggare Vinnova.

Jämställdhetsintegrering och hållbarhet är viktigt. Visa hur ert initiativ kommer att bidra till de globala målen.

Syftet med erbjudandet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på innovationsmiljöernas bidrag till omställning och förnyelse. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Utlysningen riktar sig till klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse.

Omfattningen på utlysningen är 2–8 miljoner kronor per år i upp till 10 år. Ansökan ska vara inne senast 3 juli 2018.

Läs mer om utlysningen Vinnväxt 2019.

Här nedan sammanfattar Andrea Råsberg och Moa Eklund från Vinnova den nya Vinnväxt-utlysningen.

Vinnväxt skapar innovation i regioner

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.

Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång.
Vinnväxt främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen får tio års finansiering med målet är att de ska etableras som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.
För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Läs mer om Vinnväxt.

Bilden ovan: Ur film från Vinnova med presentation av Vinnväxt-utlysningen 2019.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll