Hållbarhet ger framtidens avancerade stål

Hållbar produktion är en förutsättning när svenska stålföretag vill bli världsledande. Det stod klart när High Tech Steel Conference arrangerades i Västerås av Triple Steelix.

iHubs Sweden Avancerade stål Hållbarhet ger framtidens avancerade stål

Bilden ovan från High Tech Steel Conference i Västerås. Foto: Hasse Eriksson.

Vinnväxt-vinnaren Triple Steelix tredje årliga High Tech Steel Conference, HTSC, hölls 6 – 7 september i Västerås. Ett hundratal delegater deltog i konferensen som behandlade ett brett perspektiv av frågor runt produktion, tillverkning och användning av avancerade stål.

I tre parallella sessioner fokuserades på framtidens avancerade stål och material för en cirkulär ekonomi, hållbara ståltillämpningar för offshore förnyelsebar energi samt revolutionen inom AM/PM/3D-printade stål.

Hållbarhet var den röda tråden

– Hållbarhet var den röda tråden som löpte genom konferensen, säger Larz Ignberg, processledare för Triple Steelix.

– Här visades på den ledande position som svenska stålrelaterade företag har där stål och metaller kommer att vara en del av lösningarna för stora förbättringar inom mer effektivt användande av våra naturresurser, mindre energiförbrukning, mindre föroreningar och längre hållbarhet hos produkter i en cirkulär ekonomi, fortsätter Larz Ignberg.

Producera stål med vätgas istället för kol

Ett exempel som han lyfter fram är HYBRIT-projektet som presenterades av SSAB:s teknologidirektör Martin Pei. Projektet har som mål att producera stål från malm genom att använda vätgas i stället för kol och därigenom minska dagens relativt stora CO2-utsläpp från processen till nära noll i Sverige – och kanske långsiktigt i världen!

Doktorander från hela världen

I konferensen deltog även delegater i Triple Steelix sommarskola YCEAS för internationella doktorander inom stålområdet, från hela världen. Efter två veckor i Sverige med besök hos några av landets världsledande stålföretag avslutades programmet med diplomutdelning vid konferensmiddagen.

– YCEAS är en fantastisk möjlighet för unga forskare att komma i kontakt med våra världsledande företag inom stålproduktion, liksom att lära känna hur det är att bo och leva i vårt land. Detta var fjärde året vi drivit sommarskolan, som betraktas som mycket givande av våra deltagare. På längre sikt hoppas vi på ett ökat samarbete och en ökad attraktivitet för vår stålindustri, arbetsmiljö och våra regioner i det internationella perspektivet, säger Tina Ohlsson, biträdande processledare, Triple Steelix.

High Tech Steel Conference organiserades tillsammans med EIT Raw Materials och sponsrades av flera partners.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll