Hållbart mode väcker stort intresse

Sveriges Television uppmärksammar en satsning på att Sverige ska bli världsbäst på klimatsmarta textilier och hållbart mode. Högskolan i Borås och Vinnväxtinitiativet Smart Textiles är med och driver satsningen.

iHubs Sweden Smarta textilier Hållbart mode väcker stort intresse

Nyligen medverkade Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles, i ett inslag på SVT om den nationella plattformen för hållbart mode och klimatsmarta textilier som ska drivas i Borås under 2018 – 2022. Satsningen finansieras av regeringen med 40 miljoner kronor. Se inslaget i SVT Kulturnyheterna om Smart Textiles.

Bakgrunden till satsningen är att textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och försäljning. För att bryta den negativa trenden krävs en systemförändring.

Hållbart mode

Förra året kom besked från regeringen att Högskolan i Borås får i uppdrag att etablera den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Plattformen ska främja samverkan mellan aktörer i den textila värdekedjan och förmedla utbildning, forskning och innovation, samt stödja nya, hållbara affärsmodeller.

Nu har Kulturnyheterna i Sveriges Television gjort ett besök i Borås där Susanne Nejderås, verksamhetschef för plattformen, guidar genom det showroom av hållbart mode som Smart Textiles byggt upp som en inspiration för andra.

– Det är viktigt att kunna visa upp olika resultat för att sätta igång en tanke för hur man själv skulle kunna ta fram olika lösningar med sin egen verksamhet, säger Susanne Nejderås i inslaget i SVT Kulturnyheterna.

– Vi ska vara en samlande kraft för hela Sverige och alla de initiativ som pågår runt om i Sverige för att stärka svensk konkurrenskraft, säger Susanne Nejderås.

Se hela inslaget i SVT Kulturnyheterna.

Läs mer om nya plattformen för hållbart mode.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Susanne Nejderås, Smart Textiles.

Smart Textiles i unikt samarbete med Stanford University

Smarta textilier

Smart-shirt är ett unikt första samarbete mellan Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Stanford University. Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och med en grund i Vinnovas VInnväxtprogram, är tillsammans med Textilhögskolan en erkänd aktör internationellt inom textil förnyelse. Ett prestigefullt stipendium från Knut och Alices Wallenbergs Stiftelse har gett […]

Publicerad: 15 februari, 2021