Hämtar grön olja ur skog och jordbruk

Lignocellulosa i halm, sågspån, bark, grot och flis kan omvandlas till råolja. Råvara från skogs- och jordbruk kan därmed bli biodrivmedel, gröna kemikalier och material.

iHubs Sweden Bioekonomi Hämtar grön olja ur skog och jordbruk

Bilden ovan: Tomas Gustafsson, senior forskare på RISE Processum, framför den kontinuerliga HTL-piloten. Foto: Jonas Forsberg.

Det är samverkan mellan ett stort antal aktörer som ligger till grund för ett innovationsprojekt där näringsliv, offentlig sektor, akademi och institut samarbetar för att skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Tekniken som används är hydrotermisk förvätskning, HTL, som fått en renässans som metod för att omvandla lignocellulosa till råolja. Halm, sågspån, bark, grot (rester från skogsavverkning) och flis kan på så sätt få en ny användning.

RISE Processum berättar på sin webb om utvecklingen av HTL-processen som ingår i det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, vilket är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– HTL-projektet har samlat parter från hela värdekedjan, från råvaror till slutprodukt, berättar Anna von Schenck, projektledare på NiNa Innovation.

Samverkan mellan olika aktörer är en nödvändig del i projektet. Holmen, Lantmännen Agroetanol, RISE Processum, RISE ETC, RISE YP, SEKAB, Sveaskog och Övik Energi ingår i arbetet.

– Det faktum att vi har med företag och forskningsinstitut som täcker hela värdekedjan gör det hela mycket intressant och lovande, säger Tomas Gustafsson, seniorforskare på RISE Processum.

HTL-projektet pågår till och med 2020 och har en total budget på ca 6 miljoner kronor varav ca hälften kommer från BioInnovation och resterande del från deltagande företag.

Läs mer på RISE Processums webb.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll