Health Data Sweden ska öka kraften i hälsodata

iHubs Sweden Health Data Sweden ska öka kraften i hälsodata

DigitalWell Arena är en del av en svensk satsning på att skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Syftet är att påskynda användningen av digital teknik som kan förbättra människors hälsa. Initiativet Health Data Sweden rymmer både spetsforskning om hälsodata och ett nationellt nätverk för tjänster och kunskapsöverföring till näringsliv och offentlig sektor.

 

Läs mer här: https://digitalwellarena.se/2022/03/10/health-data-sweden-ska-oka-kraften-i-halsodata/

envelope-o print twitter facebook linkedin