Innovation inom träförädling och glas

Bättre kunskap behövs om hur företag inom träförädling och glas arbetar med innovation. Under hösten 2020 kommer en undersökning att göras under ledning av Smart Housing Småland.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Innovation inom träförädling och glas

Bilden ovan visar hur innovation inom husbyggnadsindustrin kan användas redan vid konstruktioner. 2016 genomförde Smart Housing Småland ett förstudieprojekt, Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö, där tillämpningar av virtuell verklighet, VR, i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. 

Bättre kunskap behövs om hur företag inom träförädling och glas arbetar med innovation. Under hösten 2020 kommer en undersökning att göras under ledning av Smart Housing Småland.

Vinnväxtinitiativet Smart Housing Småland behöver bättre kunskap om hur företag inom träförädling och glas idag arbetar med innovation och hur innovationsplattformen kan ge ännu mer och bättre stöd till dessa. Under hösten 2020 kommer en intervjustudie att genomföras och Smart Housing Småland söker nu företag i Småland och Halland som vill delta.

Smart Housing Smålands senaste större undersökning om företagens behov gjordes 2013, och nu hösten 2020 är det dags att uppdatera kunskapsbasen. Intervjustudien kommer att fokusera på frågor kring arbetsformer och behov kopplade till utveckling och innovation av glas- och träprodukter.

Innan sommaren kommer en frågemall att tas fram samtidigt som ett urval av företag sker. Från september till oktober sker telefonintervjuer (alternativt besöksintervju eller enkät beroende på vad som passar bäst) följt av analys och rapportering i november.

I arbetet kommer Träcentrum att vara motorn genom deras verksamhet och kontaktnät i Småland, och i Hallandsregionen är Almi och TEK involverade då de har många kontakter i näringslivet.

Det behövs dock fler företag – så är ditt företag intresserat av att vara med i studien så vill Smart Housing Småland gärna att intresserade kontaktar Ulrika Wikander på Träcentrum.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Smarta glasögon

Smart samarbete ger innovativ byggteknik

Smarta städer och hus

Ett flerårigt samarbete mellan Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland och bostadsutvecklaren OBOS har lett till en innovativ plattform för det industriella träbyggandet. – Innovation och utveckling är grunden för företagens överlevnad, säger Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef för OBOS, i en intervju på Smart Housing Smålands hemsida. – Att vara en del av Smart Housing Smålands kluster […]

Publicerad: 20 april, 2021