Erik Borälv och Beatrice Reichel

Innovation i spåren efter Covid-19

iHubs Sweden Innovation i spåren efter Covid-19

Vinnovas podd Innovation tar greppet om innovationer och samhällsutveckling och vad är det som som skapar hållbar utveckling. Senaste programmet innehåller ett samtal om innovation under pandemin. I panelen deltar Beatrice Reichel, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Erik Borälv, Vinnova.

Samtalsledare Liselott Bergman inleder med orden: ”Pandemin har påverkat oss på många olika sätt. Det här senaste året har de flesta av oss tvingats tänka om och göra saker på nya sätt, och företagen har snabbt behövt förstå och agera på nya behov och förutsättningar, det här har inneburit att många spännande innovationer har vuxit fram på kort tid, vissa av dem är här för att stanna. Men hur kommer det sig att somliga aktörer har förmåga att se kris som en möjlighet medan andra inte är rustade för nödvändig förändring?”

Lyssna på hela podden om innovation under pandemin.

Lyssna på fler program i serien Innovation.

Foto ovan: Erik Borälv och Beatrice Reichel deltar i Vinnovas podd om Innovation efter pandemin. Foto: Vinnova.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll