Thomas Gustavsson, CEO, Hypex Bio Explosives Technology AB och Jesper Martinsson, CTO, RS Solutions AB.

Innovationer för hållbar gruvdrift prisas

iHubs Sweden Innovationer för hållbar gruvdrift prisas

Innovationsidéer som ger ökad kunskap om hur bergmassa påverkas av gruvbrytning och mer miljövänliga sprängmedel vinner pris i det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation årliga innovationsidétävling.

Ungefär tjugo bidrag av jämn och hög kvalité kom in till tävlingen som vänder sig till små och medelstora företag med idéer för morgondagens hållbara industri. Efter juryns överläggning står det klart att de två vinnarna Hypex Bio Explosives Technology och RS Solutions får 600 000 kr var till förverkligandet av sina idéer.

Matz Sandström, Swedish Mining innovation tillika juryns ordförande är mycket imponerad av de två vinnande idéerna som han hoppas kommer att ha stor betydelse för gruvindustrin, både globalt och i Sverige.

– Båda innovationerna adresserar ett centralt område för utveckling av förutsägbar och säker gruvbrytning med mindre miljöbelastning. Ökad kunskap om hur bergmassan påverkas av gruvbrytningen och tillgång till mer miljövänliga sprängmedel ger en stor potential för ökad produktivitet samtidigt som miljöpåverkan av sprängmedlet minskar, säger Matz Sandström i ett pressmeddelande.

Hypex Bio Explosives Technology som är en av vinnarna tar fram ett nitratfritt sprängmedel som kan ha en avgörande betydelse för gruvbrytning. Genom att ersätta ammoniumnitrat med väteperoxid som oxidationsmedel i sprängämnet ser man stora fördelar med bland annat lägre utsläpp av kväveföreningar, betydligt minskat CO2 utsläpp och minskat behov av ventilation av spränggaser.

Den andra vinnaren som får medel till att förverkliga sin idé är RS Solutions. Deras helautomatiska och självlärande beräkningssystem för seismiska händelser, BEMIS, ger snabb och exakt information om seismiska händelser, predikterar seismisk aktivitet baserat på produktionsplaner och skapar tomografiska bilder som visar förändringar i bergmassan. Det här innebär goda möjligheter att öka säkerheten i gruvan samtidigt som man ökar produktionen och går mot större djup.

Juryn har bestått av representanter från Boliden, Epiroc, EIT RawMaterials, LKAB, Swedish Mining Innovation och Vinnova.

– Vi vet redan nu att flertalet av de idéer som juryn fått ta del av kommer att tas vidare på något sätt. Det kan vara i form av en ansökan i Swedish Mining Innovations öppna utlysning, hos en annan finansiär eller via kontakter hos industrin som kan ha ett behov av lösningen. Vi har sett sedan tidigare att det här är en viktig del av tävlingen och ett vinnande koncept, säger Matz Sandström.

Tävlingen arrangeras av Swedish Mining Innovation, det nationella strategiska innovationsprogrammet för den gruv- och metallutvinnande industrin som är en del av Vinnovas, Formas och Energimyndighetens satsning på strategiska innovationsområden.

Foto ovan: Thomas Gustavsson, CEO, Hypex Bio Explosives Technology AB och Jesper Martinsson, CTO, RS Solutions AB, två vinnare i innovationstävlingen. Foto: Pressbild.

envelope-o print twitter facebook linkedin