Innovationer i jordbruk blir Vinnväxt-vinnare

Sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet kan lyfta morgondagens lantbruk. Det regionala initiativet för jordbruksutveckling Agtech 2030 i Östergötland får finansiering av Vinnova i tio år.

iHubs Sweden Bioekonomi Innovationer i jordbruk blir Vinnväxt-vinnare

Agtech 2030 är en av tre satsningar som får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt. Målet är att de inom tio år ska vara etablerade som internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

Potential att skapa 100-tals nya företag med en global marknad och 1000-tals nya jobb.

Agtech 2030

Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Målet med satsningen Agtech 2030 är att skapa en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Innovationsmiljön ska även arbeta med utveckling av nya affärsmodeller och annat som påverkas av den nya teknologin.

– Med denna fantastiska satsning kan vi långsiktigt säkra livsmedelsförsörjningen och minska miljöpåverkan och öka Sveriges internationella konkurrenskraft inom lantbruket. Samtidigt finns potential att skapa 100-tals nya företag med en global marknad och 1000-tals nya jobb. Allt detta är möjligt att uppnå tack vare de regionala styrkeområden Östergötland har, den starka forskningen på Linköpings universitet och de plattformar för samverkan med jordbruksnäringen som finns på till exempel Vreta kluster, säger Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland..

Tre nya Vinnväxt-initiativ får medel

Nu har Vinnova tagit beslut om att finansiera tre nya initiativ med totalt närmare 200 miljoner under tio år. De regionala aktörerna kommer att skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Läs mer om Vinnovas satsning på Vinnväxt

– För att skapa tillväxt som är långsiktigt hållbar behövs innovation och vi måste ställa om hela system för exempelvis produktion och välfärdstjänster. De regionala innovationsmiljöer vi nu satsar på har potential att bli internationellt lyskraftiga och därmed viktiga för Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utöver Agtech 2030 utses även DigitalWell Arena i Värmland och Klimatledande Processindustri i Västra Götaland till nya Vinnväxt-initiativ.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll