Innovationstävling ska förnya konstgräsplaner

Konstgräsplaner har visat sig innehålla mikroplaster och tungmetaller som kan spridas i miljön. En innovationstävling ska nu försöka komma åt problemen.

iHubs Sweden Sport och outdoor Innovationstävling ska förnya konstgräsplaner

Under hösten 2019 anordnar Peak Innovation en innovationstävling för att få fram nya smarta innovativa idéer kring hållbara konstgräsplaner.

I dag finns cirka 3000 konstgräsplaner i Skandinavien. Studier visar att konstgräs medför miljö- och hälsomässiga utmaningar, bland annat genom att de sprider mikroplaster, samt att tungmetaller från granulaten kan läcka ut i grundvattnet. Om nya hållbara material och innovativa system kan tas fram, kan problematiken bromsas kraftigt de närmsta åren.

Målet med tävlingen är både att höja kunskapsnivån kring de miljömässiga utmaningar som nuvarande konstgräsplaner medför samt att hitta nya hållbara lösningar som i sin tur kan bidra till en bättre miljö – utan att göra avkall på kvaliteten eller ”gräskänslan”.

Den nationella tävlingen arrangeras av Vinnväxt-vinnaren Peak Innovation tillsammans med Naturvårdsverket och Beställargruppen för konstgräs (BEKOGR).
Innovationstävlingen är öppen för alla och senast 4 oktober ska tävlingsbidrag ha skickats in. Gå till tävlingen.

Foto: Adobe Stock/Joesive47

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll