Teamet bakom den interaktiva bergbulten består av Hasan Derhamy, Pablo Puñal Pereira, Claudia Nohlgård, Joakim Nohlgård, Mikael Larsmark, Jens Eliasson, och Henrik Mäkitaavola.

Interaktiva bergbultar gör digitala gruvor säkrare

Digitala gruvor blir säkrare med uppkopplade interaktiva smarta bergbultar.

iHubs Sweden Industriell IT Interaktiva bergbultar gör digitala gruvor säkrare

Den interaktiva bergbulten ThingWave, utvecklad av forskarna Jens Eliasson och Pablo Punal Pereira vid Luleå tekniska universitet, väntas fullt utvecklad bidra till en kraftig ökning av säkerheten i digitala gruvor. Gruvföretag runt om i världen visar nu stort intresse för produkten.

Nu får bolaget bakom bergbulten, ThingWave, en extra skjuts sedan det antagits till Arctic Business Incubator och kommer under drygt två år att ingå i inkubatorn.

Enorm marknad

– Marknadspotentialen är jättestor. Bara LKAB, som har cirka en procent av marknaden, sätter 400.000 bultar i gruvan varje år. Gruvföretag i Australien, Nya Zeeland och Sverige är mycket intresserade av att testa vårt system och vi kan se ett stort intresse både bland stora och små företag, säger Jens Eliasson biträdande professor i industriell elektronik och VD för företaget ThingWave, i ett pressmeddelande från Luleå tekniska universitet.

Gruvbultar är långa armeringsjärn som monteras in i gruvor för att stabilisera berget. ThingWaves övervakningssystem består av en gateway med en liten dator som håller koll på sensorer som monterats på gruvbulten. Sensorerna känner av om bulten töjs, går av eller vibrerar och larmar gateway. Vad som händer i bergbulten kan avläsas av gruvarbetaren i mobiltelefonen eller i mejl och genom att bulten blinkar med rött, grönt eller gult ljus. Gateway skapar även ett eget trådlöst nätverk som den kommunicerar med.

En viktig fördel med ThingWave är att den klarar att hitta nätverk i utmanande miljöer och ”runt hörn”, till exempel i tunnlar och gruvor. En del av nätverket kan då ta över om någon del går sönder och inte klarar att kommunicera.

Thing Wave är korttidstestad i gruvor i Sverige. Nu går forskarna vidare och gör tester under längre tid och hoppas på att utöka testerna till Finland och Chile.

Vunnit flera tävlingar

Den smarta bergbulten har vunnit tre prestigefulla pitchtävlingar för nya innovativa produkter. En stor del av finansieringen för att utveckla produkten kommer i form av ”booster funding” från EU:s stora satsning på att utveckla gruvsektorn, EIT RawMaterials, där Luleå tekniska universitet är en koordinator i en av sex noder placerade i olika EU-länder.

Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations har också stöttat utvecklingen av tekniken för interaktiva bergbultar.

Fakta om ProcessIT Innovations

Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process-och verkstadsindustrierna, universiteten samt IT-företagen inom framför allt Norrbotten och Västerbotten.

ProcessIT Innovations arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov och samhällets utmaningar.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Epirocs batterielektriska underjordslastare Scooptram ST14 Battery är en av de maskiner som kommer att användas i NEXGEN SIMS-projektet

Stor samverkan kring hållbar och klimatvänlig gruvdrift

Industriell IT

Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet. Projektet, som löper över tre år och heter NEXGEN SIMS, kommer att stödja utvecklingen av ny teknik, metoder och processer som möjliggör en mer hållbar och effektiv […]

Publicerad: 21 maj, 2021