Internationella samarbeten för smarta textilier

Smart Textiles siktar på att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse. Just nu är verksamhetsledare Susanne Nejderås i USA i sju veckor för att knyta kontakter.

iHubs Sweden Smarta textilier Internationella samarbeten för smarta textilier

Bilden ovan: Susanne Nejderås, verksamhetschef vid Smart Textiles i Borås, rapporterar från en sju veckor lång studieresa i Silicon Valley, USA, dit hon kommit för att knyta internationella kontakter.

Redan har kontakter tagits med intressanta forskargrupper, entreprenörer och stora företag i Silicon Valley. Vinnväxt-initiativet Smart Textiles från Borås och dess verksamhetschef Susanne Nejderås är på en sju veckor lång studieresa till startup-världen i Silicon Valley för att samla erfarenhet och flytta fram positionerna som ledande internationell aktör inom smart textil.

– Med största sannolikhet kommer det finnas stora möjligheter till samarbeten inom området framöver. Idag skapar det nyfikenhet och är en stor angeläget för många om än mest på det emotionella planet. Det är inte riktigt moget i dagsläget men det är nog inte långt borta. När det väl är i fokus kommer USA sannolikt vilja stärka samarbetet, marknadsföra och sälja in konceptet helhjärtat, säger Susanne Nejderås i en intervju på Smart Textiles hemsida.

Läs hela intervjun.

Smart textilier

Vad är då smarta textilier? Det kan vara kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser. Teknik som gör det möjligt att återvinna textila fibrer och använda dem på nytt. Helt enkelt smarta textilier som revolutionerar våra liv.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det vill Smart Textiles i Boråps erbjuda i en miljö som är knuten till Vinnväxt-programmet som innovationsmyndigheten Vinnova delfinansierar.

Grunden för ett Vinnväxt-initiativ är samverkan mellan forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Dessutom bidrar Smart Textiles moderna maskinparker och fullskalelaboratorium till något unikt även i en internationell kontext – med möjligheten att gå hela vägen från vision till verklighet.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll