Forskarstudenter med bakgrund från länder som Kina, Indien, Mexiko, Italien, Ukraina och Turkiet har i höst rest runt i Bergslagen för att lära sig mer om svensk avancerad stålindustri.

Internationella stålforskare blir ambassadörer för svensk industri

Forskarskolan ger unik möjlighet till att skapa ambassadörer globalt.

iHubs Sweden Avancerade stål Internationella stålforskare blir ambassadörer för svensk industri

Nästa generation internationella forskare inom avancerad stål inspireras av svensk industritradition. Forskarskolan NSCAS ger unik möjlighet till att skapa ambassadörer globalt.

Forskarstudenter med bakgrund från länder som Kina, Indien, Mexiko, Italien, Ukraina och Turkiet har i höst rest runt i Bergslagen för att lära sig mer om svensk avancerad stålindustri. I september var det för tredje gången som forskarskolan Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel, NSCAS, organiserades av Vinnväxt-vinnaren Triple Steelix 2.0.

Framtidens stålforskare

Forskarskolan pågår under två veckor och är ett unikt tillfälle för nästa generation internationella stålforskare att möta svensk industritradition och livsstil. För Bergslagens industri innebär det en värdefull möjlighet till att skapa långsiktiga samarbeten med studenter som en dag kommer att tillhöra den globala forskareliten inom material och stål.

NSCAS erbjuder forskarstudenterna inspirerande möten, föreläsningar, workshops och vetenskapliga diskussioner tillsammans med svensk stålindustri och företag som SSAB, Sandvik, ABB, Swerea KIMAB, Ovako, Ortic och Outokumpu. Utöver studiebesöken hos industrierna var en av huvudpunkterna på schemat High Tech Steel Conference i Falun den 4 september där den senaste tekniken inom stål presenterades.

Attraherar internationell kompetens

– NSCAS vänder strålkastarna internationellt mot stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen. Det är viktigt för att våra innovativa företag ska behålla en ledande position. Vi vidgar vyerna och attraherar ny internationell kompetens, säger Elisabeth Dahlstedt, projektansvarig på Triple Steelix 2.0 för NSCAS.

Se intervjuer med deltagarna i forskarskolan i videon nedan:

Att forskarstudenterna är nöjda med upplägget av NSCAS råder det inga tvivel om.

– Det har varit två fantastiska veckor. Jag har lärt mig enormt mycket och utvecklats inte bara som stålforskare utan även som människa, säger Mamta Sharma, Steel Institute, Aachen University.

Xin Pan, forskarstudent från University of Sheffield, instämmer och sammanfattar sina intryck:

– Det har varit mycket intressant att ta del av hur Sverige har kunnat utveckla en avancerad stålindustri och samtidigt ta hänsyn till och värna om miljön, säger han.

Ger extra motivation

Anindya Das, som kommer från Indien, och Mustafa Seyrek, Turkiet, menar i ett blogginlägg att studiebesöken de fått göra hos industrierna stärkt deras självförtroende som forskare och gett dem extra motivation till att fortsätta inom materialteknik och då framför allt stål.

Fakta om Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Triple Steelix är en unik satsning i Bergslagen och för hela Sverige.
Triple Steelix omfattar kommuner i tre län: Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och de regionala högskolorna är engagerade.

Besök Triple Steelix webb.

 

Stålindustrin knyter internationella relationer

Minst lika nöjda med programmet är stålindustrins representanter.

– Att få möta unga talangfulla och entusiastiska studenter som arbetar med framtidsfrågor som berör SSABs och andra svenska industriers verksamhet är en av de bästa delarna av mitt jobb, säger SSABs forskningschef Eva Petursson.

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, var också med och träffade de internationella forskarstudenterna.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att visa upp svensk stålindustri för studenter som kommer från så många olika håll. Jag hoppas att de erfarenheter som de tar med sig härifrån kan bli utvecklande både för studenterna och för den svenska stålindustrin, säger hon.

Viktig mötesplats

För Triple Steelix 2.0 är forskarskolan en viktig mötesplats för att lyfta fram det internationella intresset som finns för den svenska stålindustrin.

– Både det svenska samhället, högskolorna, stålföretagen och doktoranderna har mycket att ge och att lära av varandra. NSCAS banar vägen för ett vetenskapligt utbyte av kompetens, och har potentialen att positionera svensk stålindustri och innovation på en internationell nivå, säger Jan Andersson, processledare för Triple Steelix 2.0.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll