Kraftsamling till årets Bioekonomiriksdag

Bioekonomiriksdagen samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare till Karlstad 21 - 22 mars 2018.

iHubs Sweden Bioekonomi Kraftsamling till årets Bioekonomiriksdag

Under våren arrangerar Paper Province årets Bioekonomiriksdag i Karlstad, 21-22 mars.

Paper Province vision är att realisera en skoglig bioekonomi. Här finns världsledande forskning, hållbara resurser och unik närhet mellan innovatörer, entreprenörer, producenter och finansiärer. Paper Province står för en hållbar samhällsutveckling med målet att ersätta fossila råvaror med förnybara biologiska råvaror, som exempelvis trä.

”I våra träd finns materialet, i våra företag finns kompetensen, och tillsammans gör vi saker som världen faktiskt behöver. För att vi kan.”, skriver Paper Province på sin webb.

Bioekonomiriksdagen

Bioekonomiriksdagen samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge för att kraftsamla. Det är en arena för erfarenhetsutbyte och en plattform för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd. Förhoppningen är att tillsammans driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin.

Årets bioekonomiriksdag är en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer.

Bland talarna finns:

  • Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
  • Nina Ekelund, Generalsekreterare hagainitiativet
  • Fredrick Federley, Europaparlamentariker (c).
  • Lena Ek, ordf Södra
  • Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
  • Mattias Goldman, vd tankesmedjan Fores
  • Per Lyrvall, Sverigechef StoraEnso
  • Stina Höök, Regionråd, Region Värmland

Läs mer om Bioekonomiriksdagen 2018.

Fakta om Paper Province

Paper Province utsågs i tuff konkurrens av innovationsmyndigheten Vinnova till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013.

Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. Läs mer om Paper Province.

Bilden högst upp ur Paper Provinces film ”För att vi kan”.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll