Kvinnor bygger företag med hållbarhet

iHubs Sweden Kvinnor bygger företag med hållbarhet

Foto ovan: Linnea Falinger, Casamansea; Karin och Sara Ström, Terrible Twins, Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park, Marie Ericson, Enterprise Europe Network, Victoria Ställber, affärsutveckling/inkubatorn Dalarna Science Park är några kvinnor med koppling till rapporten om kvinnors företagande. Fotomontage av Dalarna Science Park.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder halkar vi efter vad gäller kvinnor och företagande, kvinnors entreprenörskap ligger lågt i förhållande till andra jämförbara länder, berättar Dalarna Science Park i ett pressmeddelande.

En färsk rapport som tagits fram av Enterprise Europe Network, Almi och Företagarna på uppdrag från Tillväxtverket. (2021, Kvinnors företagande) visar på att kvinnors företagande ofta har ett annat syfte än männens. Kvinnors entreprenöriella styrka har ofta stor potential att kunna bidra till samhällsnytta och tillväxt. (se länk till rapport)

Dalarna Science Parks uppdrag är bl a att främja företagsutveckling och att stötta entreprenörer. Att öka andelen företag som ägs och/eller drivs av kvinnor är ett mål för många samhällsaktörer i Sverige likväl som för Dalarna Science Park.

– Vi följer upp hur många av företagen vi har i vår inkubator som startats av män/kvinnor respektive mixade team. Vi har satt upp interna mål för till exempel andel företag som består av mixade team i våra processer. Detta då flera undersökningar visar att jämställda team leder till mer framgångsrika team. Vi vill även med det målet inspirera fler kvinnor in i företagande. Statistiken i samhället behöver förbättras och vi triggas av utmaningen att vara med och bidra till förändring från vårt håll, säger Victoria Ställberg, Chef affärsutveckling, Dalarna Science Park.

Enligt rapporten uppger fler kvinnliga entreprenörer att de drivs av andra värden än av att växa, ha en hög omsättning, många anställda, de uppskattar flexibiliteten och friheten att bestämma själv. Ofta har kvinnors affärsidéer stor potential att kunna bidra till samhällsnytta och tillväxt.

– Av de nystartade företagen i Dalarna startades 32 procent av kvinnor vilket överensstämmer med statistiken för hela Sverige. En insikt från rapporten var att det finns andra drivkrafter för kvinnor att starta företag och att ingen av de intervjuade kvinnorna ansåg sig arbeta med innovation. Troligtvis hör dessa två konstateranden ihop, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park.

envelope-o print twitter facebook linkedin