Lantmännen bäst på hållbarhet

Lantmännen är bäst i Sverige på hållbarhet, enligt Inter Business Index som undersökt hur de 50 största svenska företagen driver sitt hållbarhetsarbete.

iHubs Sweden Lantmännen bäst på hållbarhet

Bilden ovan: Johanna Hallin, grundare av Inter Business, delar ut diplom till Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson som bevis för att Lantmännen är bäst på hållbarhet av Sveriges 50 största företag. Jakob Kiefier, CSR-ambassadör för hållbara affärer syns till höger.

– Förmågan att tänka och arbeta integrerat är hemligheten bakom företagen som leder vår tids viktigaste transformation, säger Johanna Hallin, grundare av kunskapslabbet Inter Business, som tillsammans med Grant Thornton presenterar listan över hur Sveriges 50 största företag sköter sitt hållbarhetsarbete. Se hela listan i Inter Business Index.

– Bäst i klassen i år är Lantmännen. Genom våra olika studier har de konsekvent imponerat, säger Johanna Hallin i det att hon delar ut årets diplom till Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Fyra punkter

Fyra punkter har särskilt värderats i undersökningen av företagen. Syfte, systemförståelse, empati och förmåga till transformation är de områden som ligger till grund för rankingen.

– Som företag måste man förstå sin roll i samhället, varför vi finns, vad vi kan bidra med. Vi har en värdekedja från jord till bord med en produktion av gröna material som kan bidra till den omställning som behövs, säger Claes Johansson.

Hållbarhet som affärsutveckling

Han menar att hållbarhet också blir en viktig del av företagets affärsutveckling.

– Vad gäller affärsutveckling finns enorma möjligheter att positionera nya produkter med hållbarhetsargument. Men kunderna måste också förstå varför de ska vara med och ta steget, säger Claes Johansson.

Johanna Hallin berättar att Lantmännen bäst av alla de 50 största företagen i Sverige uppfyller de fyra områden som mäts i undersökningen av företagens hållbarhetsarbete.

– Syftet handlar om hur hållbarhetsarbetet kan förankras i företagets kärna och värden, förklarar Johanna Hallin och konstaterar att många av företagen under senare tid har uppdaterat sina syften och lagt större engagemang i dem.

Svårt med systemförståelse

Sämre är det däremot med de 50 företagens förståelse av att ingå i ett helt ekosystem eller att vara en del av ett innovationssystem. Här har företagen in nått lika långt. Att förstå helheten, komplexitet i gemensamma problem och sin egen plats i systemet är ingen lätt sak, konstaterar rapporten.

– Systemförståelse är en förmåga som är äkta svårt. Det kräver god omvärldsanalys och att förstå sig själv på djupet. Det handlar om att göra prioriteringar utifrån framtida behov och inte utifrån dagens branschstandard, säger Johanna Hallin.

– Den empatiska förmågan, att förstå medmänniskor och medarbetare är också oerhört relevant, liksom transformation och innovation, det vill säga förmågan att vara i förändring, något som är otroligt viktigt i vår tid, fortsätter Johanna Hallin.

Forskningen har publicerats i en rad internationella vetenskapliga tidskrifter, senast med fokus på Sveriges 50 största bolag. De företagen som liksom Lantmännen visar alla upp de nya kompetenser som krävs för att navigera företagsutveckling i en föränderlig samtid.

Global värld

– Vi lever i en global värld, med ett överflöd av information och kunskap. Ändå fattas de flesta affärsbeslut på samma premisser som förra seklet. De företag som kan omsätta kompetenserna meningsfullhet, kognitiv empati, systemförståelse och transformation i både ledarskap och strategi, har förutsättningar att inte bara överleva utan också blomstra, säger Johanna Hallin.

Vid seminariet då listan presenterades deltog även Jakob Kiefier, CSR-ambassadör för hållbara affärer, Linda Mannerby, hållbarhetschef på Grant Thornton och Markus Håkansson, director affärsrådgivning inom hållbarhet på Grant Thornton.

– Vi är stolta över att vara värd för kunskapsdrivna samtal om hållbarhet. Vi ser, precis som Inter Business att forskningen pekar på att ett integrerat tänkande är det viktigaste för våra kunders hållbarhetsutveckling. Det gäller såväl stora som små bolag, säger Markus Håkansson.

envelope-o print twitter facebook linkedin