Sverige har världens mest avancerade stål, något som Mojave Grönt tagit fasta på när de utvecklat en ny odlingskniv för trädgårdsbruk.

Lyft för trädgård när svenskt stål möter japansk inspiration

Svenskt stål gör det enklare att såga, skära och gräva i trädgården. Här är odlingskniven som med inspiration från Japan lyfter trädgårdsarbete till proffsnivå.

iHubs Sweden Avancerade stål Lyft för trädgård när svenskt stål möter japansk inspiration

Ett proffsverktyg för odling i trädgård tillverkat av avancerad svenskt stål. Odlingskniven har inspiration från Japan och en stark koppling till cirkulär och hållbar ekonomi.

Sverige har världens mest avancerade stål, något som också trädgårdsarbete kan dra nytta av. Det var idén som entreprenörerna bakom Mojave Grönt, Anja Hellström och Anton Schneider, presenterade för Vinnväxtinitiativet Triple Steelix om att utveckla en ny odlingskniv producerad av svenskt stål.

Följ iHubs Sweden på Facebook

Följ iHubs Sweden på Twitter

Följ iHubs Sweden på Linkedin 

Avancerade stål optimal lösning

Att såga, skära och gräva i marken med ett och samma verktyg lät som den optimala lösningen.

– Vårt mål var att tillverka en utvecklad modell av en odlingskniv som traditionellt används i Japan. Vi ville tillverka ett proffsverktyg av svenska material, med det svenska stålet i centrum, tillverkat i Sverige. Vi jobbar inom odling och trädgård och stötte på arbetsmoment som skulle kunna effektiviseras genom att utveckla verktyg och redskap för småskalig odling och trädgård, säger Anja Hellström.

– Vi vill producera produkter med hållbara produktionstekniker och material. Vi vill också verka för medveten och hållbar konsumtion. Genom att vara ett litet företag kan vi kommunicera direkt till slutanvändaren och på detta sätt väcka en förståelse hos konsumenter om produkternas värde och varför det är viktigt att välja ansvarsfullt producerade material.

Fakta om Mojave Grönt

Mojave Grönt brinner för trädgård, hantverket, vetenskapen och interaktionen mellan människa och natur.

Mojave Grönt består av trädgårdsingenjör (SLU), trädgårdsskribent och äventyrerska Anja Hellström och hantverkare, odlare & dansare Anton Schneider. Företagets verksamhet startade 2016 efter odlingsäventyr i Mojaveöknen. Namnet kommer från den gröna skallerormen Mojave Green som trivs i trädgårdsland i öknen. Namnet symboliserar också den levande öknen, den blommande öknen.

Svenskt stål möter trädgård

Med hjälp från bland annat Triple Steelix och Vinnova har en prototyp av odlingskniven med handtag och läderfodral tagits fram. Valet av stålkvalitet föll till slut på Sandviks 12C27. Anledningen är att det är svenskt, rostfritt (viktigt vid trädgårdsarbete) och återvunnet. Det är ett stål som visat sig ha bra egenskaper för knivar, skridskor och borrar.

Anja Hellström och Anton Schneider har nu startat företaget Mojave Grönt och kör igång en första provserie på 500 knivar. Underleverantörer av material och tillverkning finns i till största delen i företagets närområde.

– Vårt nästa mål är att själva göra delar av produktionen i egna lokaler för att kunna utveckla fler produkter. Över tid skulle detta kunna leda till fler lokala arbetstillfällen, något som vi tycker är viktigt, menar Anja och Anton.

– Vi önskar företaget lycka till med sin etablering där vi ser att avancerade stål kan tillföra mycket värde i verksamheter som har en stark koppling till cirkulär och hållbar ekonomi utifrån många aspekter, säger Larz Ignberg, Triple Steelix, som följt projektet från ett tidigt skede.

Fakta om Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Triple Steelix är en unik satsning i Bergslagen och för hela Sverige.
Triple Steelix omfattar kommuner i tre län: Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och de regionala högskolorna är engagerade.

Besök Triple Steelix webb.

 

Foto: Mojave Grönt

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll