Det är mycket viktigt att skapa och ha tillgång till en innovationsmiljö, menar Lotta Ljungqvist på GE Healthcare Life Sciences.

Mångmiljonsatsning på biologiska läkemedel

Sverige ska bli ännu starkare inom biologiska läkemedel med den nya testbädden.

iHubs Sweden Life science Mångmiljonsatsning på biologiska läkemedel

Sverige ska bli ännu starkare inom biologiska läkemedel. Det är målet med en testbädd som invigs i Uppsala 2018.

Bioprocess Innovation Center öppnar i Uppsala 2018. Siktet är inställt på att bli en nationell och internationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel.

140 miljoner kronor

Den nya testbädden är en satsning på närmare 100 miljoner kronor från regeringen och Vinnova. Till det kommer 40 miljoner kronor som GE Healthcare skjuter till i utrustning. Hela anläggningen på 2000 kvadratmeter knyts till GE Healthcare i Uppsala och väntas stå färdig 2018.

Syftet är att hjälpa till med nya innovationer i en öppen industriell laboratoriemiljö där forskare och entreprenörer kan testa sina idéer i en högkvalitativ laboratorieanläggning, något som de annars inte skulle ha råd att göra.

Globalt genomslag

Lotta Ljungqvist, VD och koncernchef GE Nordics och Bioprocess Innovation Center, menar att det nya centret kommer att skapa bättre möjligheter för att prova ny teknik som kan ge globalt genomslag inom bioläkemedel.

– Vi är angelägna om att lyfta fram innovationer som stärker utvecklingen av nya biofarmaceutiska läkemedel, liksom initiativ som gör produktionen snabbare med ökad kvalitet, säger Lotta Ljungqvist.

BioProcess Innovation Hub

BioProcess Innovation Hub är en ny nationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel på GE Healthcares anläggning i Uppsala.

Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre kommer att bli en länk till denna produktionsmiljö för tidiga bolag som vill testa sin produktion i stor skala. BioProcess Innovation Hub öppnar 2018.

Starka målgrupper

Förhoppningarna är stora på de nya samarbeten som satsningen ska leda till. Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre deltar som en länk till startup-bolag som vill testa sin produktion i stor skala.

– De viktigaste målgrupperna för oss är startup-bolag, studenter, forskare men även stora läkemedelsbolag, säger Lotta Ljungqvist.

– Mycket kommer att bero på de förslag vi får in och det är viktigt att vi är öppna för olika typer av idéer. Automatisering, digitalisering och analyser är heta områden och vi ser gärna projektförslag med den typen av kompetens, fortsätter hon.

Har regeringens stöd

Satsningen ses som mycket värdefull av regeringen som står för en stor del av mångmiljonstödet genom sitt samverkansprogram för life science.

– Vi bidrar från regeringens sida med 90 miljoner kronor till att skapa en unik innovationsmiljö som hjälper till att överbygga steget från forskning till industriell produktion av biologiska läkemedel. För tio år sedan var ett av tio storsäljande läkemedel biologiska, idag är det åtta av tio, så det är ett spännande område som också bidrar till nya möjligheter att behandla svåra diagnoser, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Ansökningar om samarbeten och projekt kommer att tas emot under vintern 2017/2018 men redan nu kan intresserade ta kontakt med Lotta Ljungqvist.

Läs mer

Nytt center bäddar för framtidens läkemedel (UNT 170928)

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll