Mat åt alla en grund för fred på jorden

Innovationer i lantbruket och tillgång på mat är en grund för fred och frihet. Det menar Linköpingsforskaren Per Frankelius i den vetenskapliga tidskriften Lancet.

iHubs Sweden Bioekonomi Mat åt alla en grund för fred på jorden

Bilden ovan: Per Frankelius. Foto: Linköpings universitet.

Det behövs en storsatsning på innovationer i lantbruket, såväl för att mätta världens ökande befolkning som för att undvika ännu fler krig och kriser, skriver forskaren Per Fankelius i den vetenskapliga tidskriften Lancet.

Lantbrukets utveckling är en grundbult för fred och frihet. I en litteraturstudie av de teorier som finns kring varför krig startar konstaterar Per Frankelius att orsakerna till krig varken handlar om faktorer som religion eller tillgång till vapen. Istället är det brist på livsviktiga resurser som energi, vatten och mat som leder till konflikter.

Per Frankelius är forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet och processledare för Vinnväxt-initiativet Agtech 2030, delfinansierat av Vinnova.

Lyssna till intervju med Per Frankelius i Sveriges Radio: Ingen fred på jorden utan mat.

Lantbruk en het potatis

– Lantbruket är en het potatis i de flesta länder, att döma av samhällsdebatten. En tydlig trend är att allt fler betraktar lantbruket som en miljöbov. Exempelvis har köttdjur och dess producenter anklagats som varande ett hot mot klimatet. Sällan nämns djurhållningens betydelse när det gäller tillgången till naturgödsel och därmed tillskott av organiskt material på jordarna, påpekar Per Frankelius.

– Samma aktörer argumenterar både för en minskad köttkonsumtion och en ökad ekologisk produktion. Den ekvationen är knepig just på grund av naturgödselns viktiga roll för den ekologiska odlingen, säger han.

Enligt FN:s beräkningar krävs en rejäl ökning av lantbruksprodukter fram till år 2050 då världens befolkning förväntas uppgå till 9,6 miljarder människor, och det gäller såväl produktion av kött som av spannmål. Förutom befolkningsökningen tillkommer även markförstöring som klimatförändringar som gör utmaningarna ännu svårare.

Satsning på innovationer

I artikeln i Lancet argumenterar Per Frankelius för att det krävs en kraftfull satsning på innovationer i lantbruket över hela världen och att dessa innovationer även sprids till världens fattigaste länder.

– I Sverige och särskilt i vår närregion finns en bra grund för innovation och utveckling med flera innovativa företag och produkter som exempelvis nya fjädringssystem på slåtterkrossar, kranar för snabbare lastning av utsäde till såmaskiner eller kamerabaserade radföljningssystem. Inte minst robotar för precisionsodling hör till listan på intressanta innovationer. Det krävs en kraftfull omvärdering av lantbrukets roll i samhällsdebatten, säger Per Frankelius.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll