Microsoft-chef: AI skapar ny innovation

Artificiell intelligens öppnar upp för ny innovation. Det menar Daniel Akenine, teknikchef för Microsoft i Sverige. Men det ställer också nya krav på samverkan mellan aktörer inom innovationssystem.

iHubs Sweden Automation Microsoft-chef: AI skapar ny innovation

När Microsoft Techdays arrangeras på Kistamässan i Stockholm är det i år med nytt rekordantal. Närmare 2000 programmerare, utvecklare och IT-chefer har kommit för att under två dagar få en genomlysning av ny teknik i Microsoft-kostym. Att artificiell intelligens är ett huvudtema kan ingen missa, här vill Microsoft vara med och bidra till den senaste utvecklingen.

– Med AI har nya områden öppnats för innovation, säger Daniel Akenine i en kort paus mellan de föredrag och möten han deltar i under dagarna. Till vardags är han teknikchef för Microsoft i Sverige men också en av drivkrafterna bakom AddAI, ett nytt initiativ som vill lyfta diskussionen om AI brett inom tekniska, juridiska och sociala områden.

AI öppnar för ny innovation

Att AI kan bidra till ny innovation är Daniel Akenine övertygad om. Han nämner ansiktsigenkänning som ett exempel på artificiell intelligens som kan skapa nya tjänster och produkter.

– Plötsligt kan du med hjälp av teknik öppna upp nya innovationsområden, säger Daniel Akenine.

Men det räcker inte med att kunskap om teknik för att kunna skapa ny innovation. Även om ny teknik stormar fram måste både mindre och större företag förstå vilka problem och behov som deras kunder har. Det är inte lösningarna som är det svåra utan det är att hitta problemen. Där famlar många, menar Daniel Akenine.

– Det handlar om att lyssna och studera. Det är något som vi inom Microsoft gör mycket. Där kan IT bidra på många sätt genom att vi kan samla in data om beteenden till exempel. Ju mer data du har, desto enklare blir det att förstå vilka innovationer du kan göra för människor.

AI förändrar samverkan

Daniel Akenine noterar också hur AI förändrar samverkan mellan olika aktörer. Han nämner tyska hisstillverkaren Thyssenkrupp som idag har ett stort samarbete med Microsoft kring AI och kring virtuell och förstärkt verklighet med Microsofts headset Hololens.

Utmaningen för dessa företag är att de av tradition har mycket god ingenjörskompetens men inte lika stark spetskompetens inom IT.

– Microsoft har kanske inte samarbetat så mycket med företag inom ingenjörsindustrin som Thyssenkrupp. Men det ändras nu när också dessa företag måste lägga på ett IT-lager när de går över till att sälja tjänster. De behöver AI-kompetens och kompetens inom IT-säkerhet, de måste ha skalbarhet, de måste lägga på ett IT-lager, förklarar Daniel Akenine.

Nya former för samverkan

– När du vill skapa lösningar för detta måste du också skapa nya samverkansformer. Nya partners börjar känna på varandra och vi får in nya aktörer i samverkanssystemet, säger Daniel Akenine.

– Tittar vi på de företag som är här på Techdays så är det främst mellanstora företag och IT-chefer i olika organisationer. De har behov av pusselbitar av AI, mer färdigpaketerade delar. Behöver du ansiktsigenkänning då kan du använda våra pusselbitar för att bygga en lösning, säger Daniel Akenine.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll