Microsoft köper mark i Sverige

Sverige är attraktivt för teknikdrivna bolag som vill växa. Nu köper Microsoft 130 hektar mark i Gävle och Sandviken.

iHubs Sweden Microsoft köper mark i Sverige

Foto ovan: Mycket nöjda över Microsofts köp av mark är Göran Arnell, kommundirektör Gävle kommun, Patrik Stenvard, kommunalråd (M) Gävle kommun, Peter Kärnström, kommunalråd (S) Sandvikens kommun och Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör Sandvikens kommun.

Kommunerna Gävle och Sandviken bekräftar idag att de säljer 130 hektar mark (ca 260 fotbollsplaner) till Microsoft för 269 miljoner kronor. Affären är ett kvitto på Sveriges konkurrenskraftiga erbjudande för att attrahera utländska investeringar.

Microsoft har inte kommunicerat vad de kommer att göra med marken.

Stor förhoppningar

En etablering av Microsoft skulle betyda högre attraktion för regionen, möjligheter kring gemensam kompetensuppbyggnad och förhoppningsvis en utveckling av nya leverantörskluster. Förutom ett ökat antal arbetstillfällen, så kan utländska investeringar också leda till nya företagsetableringar.

Det internationella intresset för Sverige är fortsatt starkt.

Sveriges centrala läge i Norden kombinerat med ett stort antal multinationella företag, en växande startupsektor och med en stor offentlig sektor som driver den digital transformation ger en attraktiv tillväxtplattform för teknikdrivna innovativa företag. Detta gör Sverige till ett av Europas mest attraktiva länder för internationella företag att investera eller expandera i.

– Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar, säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

– Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Ett resultat av långsiktigt strategiskt arbete

– Det här är resultatet av ett långsiktigt strategiskt arbete med att lyfta fram regionens goda förutsättningar för etableringar. Vår förhoppning är att detta kommer att leda till många nya arbetstillfällen i Gävle och Sandviken, säger Göran Arnell, kommundirektör i Gävle.

– Vår region har lång erfarenhet av en traditionell basindustri, som följd av det finns styrkor inom innovation och smarta IT-lösningar för industrin. Vi hoppas att vi tillsammans med företaget kan skapa förutsättningar för en positiv utveckling, säger Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör i Sandviken.

Business Sweden nöjda

Även de som varit delaktiga i affären från Business Sweden är mycket nöjda.

– Det är glädjande att vårt långsiktiga arbete med att attrahera utländska investeringar bär frukt. Det internationella intresset för Sverige är fortsatt starkt. Det är framför allt vår infrastruktur, vårt hållbarhetsarbete, vår kompetens och vårt innovativa affärsklimat som värderas högt, säger Ylva Berg, vd Business Sweden.

– Vi är mycket glada att Microsoft, ett av världens högst värderade bolag, har beslutat att köpa mark i Sandviken och Gävle. Det här är ett första men mycket viktigt steg mot att etablera en ny verksamhet, och dra nytta av den infrastruktur och kompetens som finns i regionen. Vi har jobbat hårt fram till detta ögonblick och ser verkligen fram emot det fortsatta gemensamma arbetet, säger Tomas Sokolnicki, Senior Investment Advisor, Business Sweden.

Ett av Business Swedens uppdrag är att tillsammans med svenska regioner och kommuner identifiera och utveckla lösningar för utländska företag som vill investera i Sverige. Det arbetet har skett i nära samarbete med Invest Stockholm, Invest in Gävleborg samt kommunerna Gävle och Sandviken där även ett antal lokala och nationella aktörer har bidragit till att verifiera potentialen i regionen.

envelope-o print twitter facebook linkedin