Microsoft vill driva innovation med mixed reality

Hololens och arbetsflöden i mixed reality (läs Hololens) kan vara en startmotor för innovation och digital transformation, säger Lorraine Bardeen, General Manager, Mixed Reality Business Applications hos Microsoft, och huvudtalare på Microsoft Techdays i Stockholm.

iHubs Sweden Industriell IT Microsoft vill driva innovation med mixed reality

Bilden ovan: Lorraine Bardeen, General Manager, Mixed Reality Business Applications vid Microsoft, menar att digital transformation och innovation ökar när företag använder Microsoft Hololens i arbetsflödet. Foto: Mikael Hansson.

Mer än 2000 personer deltog på Microsoft Techdays i Stockholm. Programmet fylldes under två dagar med nästan allt från de djupaste teknikdyken till mer allmänna samtal om hur arbetsplatser kan utformas eller hur mångfald skapar nya affärer.

Först upp på scenen som årets huvudtalare var Lorraine Bardeen, General Manager, Mixed Reality Business Applications på Microsoft. En av hennes utgångspunkter är att digital transformation och innovation kan stärkas i företag när tekniker som Microsoft Hololens börjar användas i arbetsflöden. Hon understryker de stora möjligheter som hon ser med Hololens och nya mixed reality-tillämpningarna Microsoft Remote Assist och Microsoft Layout som Microsoft nyligen lanserat.

Mixed reality skapar digital transformation

– Det finns många chefer som försöker räkna ut hur de ska kunna omvandla sin verksamhet digitalt. Flera har redan avdelningar i sina företag som är mycket väl digitaliserade, medan andra avdelningar inte kommit någonstans ännu. Det största problemet är att data från de olika avdelningarna inte kan prata med varandra, menar hon.

Hennes uppfattning är att arbetsflöden och processer som använder mixed reality kan sätta igång nödvändig digital transformation i företagen.

– Mixed reality driver innovation och kommer att spara arbetstimmar för ett företag, säger Lorraine Bardeen.

Filmen nedan visar Microsoft Hololens i praktiken.

Samarbete och samverkan är ett huvudtema när det kommer till Hololens, enligt Bardeen. Hon betonar att Microsoft byggt upp ett ekosystem av partners, Mixed Reality Partner Program, som är avgörande för utvecklingen där både akademin och industrier finns med.

En yrkeskår som hon menar kommer att ha stor nytta av Hololens och mixed reality är de som ligger längst ut i produktionslinjerna.

– Det är faktiskt mer än två miljarder världen över, konstaterar hon.

Lorraine Bardeen betonar att Hololens kombinerat med digitaliseringen av affärsprocesser via Dynamics 365, digitaliseringen av produktivitetsflöden med Microsoft 365 och av realtidsdata via Azure IoT kommer att göra det möjligt för företag att skapa upplevelser som kan hjälpa till att fungera som en katalysator för framtidens arbete.

Flera projekt i Sverige

Även om Hololens och mixed reality fortfarande är nytt för många pågår det flera initiativ med tekniken i Sverige. OBOS, den största nordiska kooperativa byggföreningen, har ett pilotprojekt i Sverige med Hololens för byggnadsarbetare vid husbyggen. Vinnväxt-initiativet Smart Housing är en av partnerna i projektet. Nedan visas i en video hur Hololens kan användas av arbetare vid husproduktioner.

 

Hidden city

CGI i Sverige har också flera projekt igång med Hololens. Hololens kombinerat med data om infrastruktur ger närmast röntgensyn genom marken och visar vad som ligger dolt under markytan i form av ledningar, rör och kablar. Videon nedan visar exempelvis hur Kiruna kommun dra nytta av CGI:s Hidden City-projekt.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Trähus

Trähusdagen 2021 gav inblick i nya klimatregler

Smarta städer och hus

Energi & Miljö, Klimat, Regelverk och Trender. Det var fokusområden för Trähusdagen 2021 som hölls online 10 mars. Sammanlagt bjöd arrangörerna (RISE, TMF och Smart Housing Småland) på 13 föredrag inom de fyra fokusområdena. Här är ett axplock från redovisningen som återfinns på Smart Housings webb. Efstathia Vlassopoulou, Anthesis, presenterade en jämförelse mellan klimatpåverkan från […]

Publicerad: 15 mars, 2021