Gradientech

Miljonfinansiering för life science-bolag

Utlysningen BIO-X Accelerate vill accelerera utvecklingen av innovativa life science företag.

iHubs Sweden Life science Miljonfinansiering för life science-bolag

Bilden ovan: Gradientech är ett av life science-bolagen som får finansiering av utlysningen BIO-X Accelerate.

31 life science-företag i östra mellansverige samlade ihop över 163 miljoner svenska kronor i medfinansiering för utlysningen BIO-X Accelerate. Nu har fyra företag fått ett positivt svar och kommer att finansieras med totalt 42,6 miljoner kronor, varav hälften kommer från privat medfinansiering.

Behovet av kapital är stort bland life science-företag under tillväxt. Stora omkostnader men också högt förädlingsvärde är påfallande för branschen. Trenden visar att tillgången på riskkapital i Europa minskar och sker dessutom i senare faser av utvecklingen, vilken i sin tur ställer högre krav på statlig och EU-finansiering. För att möta denna förflyttning ville STUNS, Region Uppsala och Tillväxtverket undersöka life science-företagens förmåga till medfinansiering för en större summa pengar än vad som är normalt vid utlysningar.

– Glädjande måste jag säga att resultatet överträffade våra förväntningar. Vi såg en stor variation av innovationer bland företagen som ansökte och de representerar dessutom olika delar av regionen, säger Dajana Ilic Susak som är projektledare för BIO-X Accelerate på STUNS.

De fyra bolag som gick lyckosamma ur utlysningen har alla väldigt olika innovationer, från att bedöma risk för liggsår genom optisk blodflödesmätning, till validering av läkemedelskandidat vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), analytisk bedömning för val av antibiotika vid behandling av sepsis, samt biomarkör för flourescerande inmärkning av cancerstamceller vid neurokirurgi.

Mängden medfinansiering totalt översteg totalt 163 miljoner kronor, vilket ökar behov av att hitta investerare till alla de företag som inte fick tilldelning men som påvisade en stor tillgång på privat finansiering.

– Vi har redan fått uppmärksamhet från investerare som visat intresse, varför vi nu arrangerar en investerarträff där företagen får chansen ta in mer kapital utanför utlysningen, säger Kristin Hellman som är Innovationsledare på STUNS.

Om BIO-X Accelerate-programmet

BIO-X Accelerate är en vidareutveckling av BIO-X i nära samarbete med Tillväxtverket och Region Uppsala, med Uppsala Innovation Center som partner, med målet att accelerera utvecklingen av innovativa life science företag i regionen. Programmet använder en industriell metodik för att stödja projekt som uppfyller väl definierade behov inom hälso- och sjukvård och samhälle. Projekt får finansiering, fortsatt stöd och tillgång till experter inom BIO-X-nätverket. Det första kritiska steget mot potentiell kommersialisering – ”proof of concept”-studier bör redan vara utfört när man går in i programmet. Efter BIO-X bör projektet vara klart för investeringar av exempelvis större bolag eller riskkapitalföretag, för en framtida ny produkt, metod eller terapi med ett betydande nytt värde för patienter, vård eller samhälle. BIO-X är ett varumärke som tillhör STUNS Life Science/Uppsala BIO.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll