Miljoninvestering i ny fabrik för skogsmaskiner

Skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest investerar flera hundra miljoner kronor i en ny fabrik i Umeå. Tillväxtverket delfinansierar investeringen med 56 miljoner kronor.

iHubs Sweden Industriell IT Miljoninvestering i ny fabrik för skogsmaskiner

Bilden ovan: Skogsmaskiner tillverkade av Komatsu Forest blir allt mer avancerade. Nu bygger företaget en ny fabrik utanför Umeå, delfinansierat av Tillväxtverket, för att möta framtidens behov av avancerade skogsmaskiner. Foto: Komatsu Forest.

Komatsu Forest investerar flera hundra miljoner kronor i en ny fabrik för skogsmaskiner i Umeå. Tillväxtverket delfinansierar investeringen med 56 miljoner kronor.

Komatsu Forest utvecklar och tillverkar tekniskt avancerade skogsmaskiner som främst riktar sig till exportmarknaden och är en av Umeå kommuns största privata arbetsgivare med över 500 anställda.

Komatsu Forest har också en nära koppling till Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations och är en av initiativets största finansiärer och även drivande i styrelsen.

En strategisk investering för regionen och för Sverige.

– Vi vill ha en fabrik som är anpassad utifrån människans möjligheter, där teknik, god ergonomi och säkerhet främjas och verkar för god kvalitet för tillverkningen. Vi vill bygga en attraktiv och effektiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas och där vi kan leverera produktkvalitet i framkant, säger Martin Ärlestig, fabrikschef Komatsu Forest.

Skogsmaskiner och miljö

En annan viktig del av visionen är att ta ett stort miljöansvar.

– Vi har högt ställda miljömål för vår produktion redan idag, men när en fabrik byggs ny från grunden kan miljövänliga lösningar finnas med hela vägen. Vårt mål är att bli CO2-neutrala i vår produktion, fortsätter Martin Ärlestig.

– Vi ser det här som en stor investering i regionen, som kommer att bidra till ytterligare arbetstillfällen under hela byggprojektet. Vi ser även fabriken som en del av en större helhet, där en etablering av den nya fabriken bidrar till att stärka regionen som skogstekniskt centrum i Sverige. Regionen har redan idag en stark skogsteknisk position. Det här skulle ytterligare bidra till att stärka den positionen för framtiden, säger Martin Ärlestig.

Stöd från Tillväxtverket

Komatsu Forest har vuxit ur sina nuvarande lokaler och övervägde att expandera delar av sin verksamhet utomlands. Nu väljer de istället att expandera i regionen.

Investeringen, som delfinansieras med regionalt investeringsstöd från Tillväxtverket, ska användas till att bygga en effektiv och hållbar produktionsanläggning. Etableringen ger också förutsättningar att utöka verksamheten med ytterligare tillverkning.

– Det här är en strategisk investering för regionen och för Sverige när företaget väljer att satsa på utveckling både i den egna verksamheten och i branschen. Det gör att innovativ svensk skogsteknik kan fortsätta att vara världsledande och gå på export, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Robotar vid LTU

Autonoma robotar gör nytta från underjorden till rymden

Industriell IT

Luleå tekniska universitets forskare utvecklar nästa generations autonoma robotar – som kan användas till såväl räddningsaktioner som utforskning av planeter. I forskningen spelar universitetets nya robothund Spot en viktig roll. – Vi laddar roboten med ett uppdrag som den sedan utför, utan pilot eller människa som styr, säger George Nikolakopoulos, i ett pressmeddelande från Luleå […]

Publicerad: 28 juli, 2021
Kontrollrum för automation. Foto_ Epiroc.

Epiroc etablerar innovationscenter i Luleå

Industriell IT

Epiroc etablerar sitt nästa regionala teknologi- och innovationscenter för digitalisering, elektrifiering och automation i Luleå. Det nordiska innovationscentret är det första av sitt slag i Europa och ska verka för att utveckla kompetens och driva på utvecklingen inom digitalisering, elektrifiering och automation i gruv- och bergbrytningsbranschen. Epiroc har tidigare etablerat liknande regionala center i Australien, […]

Publicerad: 25 februari, 2021