Miljonsatsning på hållbar svensk textil

Regeringen satsar 40 miljoner under fem år för hållbara textilier.

iHubs Sweden Bioekonomi Miljonsatsning på hållbar svensk textil

Regeringen vill se en hållbar utveckling på textilområdet. Högskolan i Borås får i uppdrag att starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Erik Bresky, processledare för Vinnväxt-initiativet Smart Textiles och vd för Science Park Borås, är mycket glad för regeringens satsning.

– Den är ett erkännande för det arbete vi gör inom innovationsmiljön – från forskning till utbildning och implementering. Satsningen på en samverkansplattform är ett stort steg mot en mer hållbar modeindustri, säger Erik Bresky.

Ett erkännande för det arbete vi gör inom innovationsmiljön

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och försäljning.

Systemförändring behövs

Regeringen menar att det behövs en systemförändring för att bryta den negativa trenden. Näringsliv, akademi och det offentliga måste samverka långsiktigt för att åstadkomma en hållbar textilproduktion. Därför ger regeringen Högskolan i Borås i uppdrag att etablera en plattform som särskilt ska främja samverkan, samarbete och insatser för en hållbar utveckling på textilområdet.

– Svenskt mode ligger i framkant designmässigt. Men textilier och mode från Sverige behöver bli en del av den cirkulära ekonomin där textilier lever längre och farliga kemikalier fasas ut, säger miljöminister Karolina Skog.

Fakta om Smart Textiles

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Vinnväxtinitiativet Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

Smart Textiles ger forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Den röda tråden är textila processer. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil. Det kan vara allt från textil betongarmering till kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det är här Smart Textiles kommer in i bilden. Här möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Plattformen ska främja hållbara affärsmodeller och förena miljönytta med affärsnytta Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt 8 miljoner per år under fem år för att genomföra satsningen. Samverkansplattformen blir ytterligare ett initiativ som kan förstärka regeringens arbete med strategiska samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Plattformen ska fungera som en brygga mellan forskning och tillämpning. För att kunna möta våra stora samhällsutmaningar och att stärka Sveriges konkurrenskraft behövs ökad samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle i stort, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ett viktigt uppdrag

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, gläds åt satsningen som han beskriver som ett stort och viktigt uppdrag.

– Många har bidragit till att skapa det vi har idag och därigenom möjliggjort satsningen på högskolan. Bland dessa vill jag särskilt nämna Västra Götalandsregionen och Borås stad. För att lyckas i genomförandet gäller det nu att utveckla nya och gamla samarbeten, att se till att många gör gemensam sak med oss i utvecklingen och etableringen av den nationella plattformen. Företag, industriforskningsinstitut, offentliga organisationer och andra lärosäten kommer att vara och måste vara viktiga aktörer i sammanhanget, säger han.

 

Bilden överst, från vänster: Miljöminister Karolina Skog, innovations- och näringsminister Mikael Damberg, Fredrika Klarén, hållbarhetschef Kappahl, och Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll