Miljonsatsning på klimatsmart textil

Naturvårdsverket ger tre miljoner kronor till projektet Re:textile för att utveckla en mer hållbar textilkonsumtion.

iHubs Sweden Bioekonomi Miljonsatsning på klimatsmart textil

”Siktet måste vara inställt på att skapa ett hållbart system som verkar inom ramen för de planetära gränserna”, berättar Adrian Zethraeus, projektledare för Re:textile. Foto ovan: Marketplace Borås.

Konsumtionen av nyproducerade kläder och hemtextilier i Sverige ökar enligt en ny kartläggning som Naturvårdsverket låtit genomföra. Även återanvändningen i form av second hand-försäljning ökar. Men trots ökad återanvändning är textilkonsumtionen inte hållbar.

Textilkonsumtionen i Sverige uppgick 2017 till ca 14 kg per person enligt en undersökning som Naturvårdsverket har gjort, en siffra som har ökat stadigt sedan år 2000. Till detta tillkommer även all konsumtion som sker på nätet, dvs. e-handel som bedöms bidra till en än större konsumtionsökning. Även om återanvändningen via second hand har ökat i volym så är det inte tillräckligt.

Utbud av hållbara kläder och hemtextilier behöver öka.

En stor del av alla kläder och hemtextil som säljs i Sverige produceras i länder utan för EU med stora påfrestningar på miljön. Mycket av den textil som köps och används i Sverige förbrukas i snabb takt och stora mängder textilier hamnar i hushållssoporna.

− Utbudet av hållbara kläder och hemtextilier behöver öka och samtidigt behöver konsumenter mer kunskap för att efterfråga och välja mer hållbara alternativ både i köpögonblicket såväl som när de vill göra sig av med textilen, säger Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Re:textile har under flera år arbetat för att hjälpa företag att utveckla nya produkter och tjänster som är klimatsmarta och attraktiva för konsumenten. För att Re:textile nu ska kunna fortsätta detta arbete har Naturvårdsverket gett tre miljoner kronor till projektet.

– Det räcker inte med de förbättringar som gjorts hittills för att minska miljöpåverkan vid textilproduktionen. Siktet måste vara inställt på att skapa ett hållbart system som verkar inom ramen för de planetära gränserna, berättar Adrian Zethraeus, projektledare för Re:textile.

– Re:textile ska bidra till att skapa kunskap om de kommersiella förutsättningarna för en cirkulär omställning hos näringslivet och visa hur de kan erbjuda konsumenterna hållbara alternativ, fortsätter Adrian Zethraeus.

Re:textile är ett regionalt initiativ som drivs av Science park Borås vid Högskolan i Borås och är finansierat av Västra Götalandsregionen. Genom bidraget på tre miljoner kronor skalas nu projektet upp till nationell nivå.

Text: Lisa Dohlnér Lundwall

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll