Milstolpe för Visual Sweden – nu 60 företag

I dagarna nåddes en ny milstolpe för Visual Sweden när Sigma, med sin verksamhet i Linköping, anslöt sig som nummer 60 i ordningen.

iHubs Sweden Visualisering och bildanalys Milstolpe för Visual Sweden – nu 60 företag

3D-simulering för att lära barn matematik, visualisering av kvinnans kön, virtuell dissektion, teknologi för att rädda världens bin och 3D-simuleringar av hela stadsdelar är bara några av många tillämpningar som Vinnväxt-initiativet Visual Sweden stöder.

För två och ett halvt år sedan startade Visual Sweden, efter att ha blivit vinnare i Vinnovas Vinnväxt-tävling, med syftet att med bas i Östergötland etablera regionen som Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys. Under det första året anslöt sig ett trettiotal företag, däribland Sectra, Infviz, Interspectral och Sick IVP. Sedan dess har initiativet, som också kan beskrivas som ett kluster, stadigt växt i takt med olika typer av nätverksträffar och samarbetsprojekt.

Självklarhet att samverka med Visual Sweden.

60 företag med i arbetet

I dagarna nåddes också en ny milstolpe när Sigma, med sin verksamhet i Linköping, anslöt sig som nummer 60 i ordningen. Se alla anslutna företag.

– Vi på Sigma vill fortsätta bidra till en bättre morgondag genom vårt CSR-arbete, och letar ständigt nya vägar att göra detta på. Vi har ett fokus på att växa inom området visualisering, och tycker det är en självklarhet att samverka med Visual Sweden som vi upplever har många intressanta initiativ igång. Vi tror att vi tillsammans kan göra än mer nytta och hjälpa till inom olika delar av samhället, som till exempel skola, vård och omsorg, säger Per Lineryd, affärsområdeschef på Sigma ITC Linköping.

Fångar in alla bolag

– Det är mycket roligt och stimulerande att vi har den här substansen av utvecklande bolag inom det här området i vår region. Vi börjar nu närma oss ett läge där vi har fångat in alla regionala bolag med utvecklingsverksamhet inom visualisering och bildanalys, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

Det är dock inte bara Sigma som anslutit sig den senaste tiden. Under oktober har Visual Sweden också fått välkomna de tre företagen Vricon, Neuvron och Hihat Studios. Vricons mål är att med precision 3D-visualisera hela vår planet och de är redan på god väg. Neuvron har bland annat tagit fram Sveriges första VR-klassrum och introducerar VR för industrigrupper medan Hihat Studios gör så kallade annoteringar av bilder som sedan används för maskininlärning.

– Vi är ett initiativ i ständig utveckling. Ytterligare några företag är på gång att ansluta sig och till dessa kan vi också lägga de nya företag som vår verksamhet medverkar till tillkomsten av, säger Anders Carlsson.

Fakta om Visual Sweden

Storstadsregionen Linköping-Norrköping är Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys.

Bakom Vinnväxtinitiativet Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Satsningen har möjliggjorts genom långsiktig finansiering från Vinnovas Vinnväxt-program från och med 2016 och tio år framåt.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll