Minskat matsvinn med smartare förpackningar

"Det går att designa förpackningar som hjälper konsumenten att slänga mindre mat." Bättre förpackningar kan bidra till FN:s globala mål om att halvera de 1,3 miljarder ton livsmedel som slängs årligen.

iHubs Sweden Bioekonomi Minskat matsvinn med smartare förpackningar

Bild ovan: Helén Williams, docent i miljö- och energisystem. Foto: Karlstads universitet.

Helén Williams och Fredrik Wikström, forskare vid Karlstads universitet och samarbetspartners med Paper Province, har tillsammans med internationellt ledande forskare sammanställt prioriterade forskning- och utvecklingsområden för hur framtidens förpackningar kan bidra i detta arbete.

Det går att designa förpackningar som hjälper konsumenten att slänga mindre mat.

Helén Williams är verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där hon forskar om förpackningar ur ett tjänsteperspektiv. Förpackningen ses som en tjänst som ska skydda sitt innehåll och underlätta för konsumenter så att allt innehåll kan förbrukas. Jämfört med ett traditionellt ”produkttänk” där själva förpackningen hamnar i fokus – vilket material som ska väljas, hur mängden material kan minskas och hur förpackningen ska återvinnas.

– I en värld där befolkningen ökar och jordbruket är satt under stark och ökande press på grund av klimatförändringarna måste betydligt mer av den mat som produceras ätas upp. Jordbruksmark och tillgång till vatten för livsmedelsproduktion är bristvaror. Min forskning handlar om att utifrån konsumenters beteenden och behov undersöka om och hur förpackningar kan bidra till att vi slänger mindre mat, säger Helén Williams.

Fakta om Paper Province

Paper Province utsågs i tuff konkurrens av innovationsmyndigheten Vinnova till VINNVÄXT-vinnare i juni 2013.

Det innebär en rekordstor satsning på den värmländska skogsindustrin, där målet är att skapa en internationellt attraktiv innovationsmiljö för skogsbaserad bioekonomi. Totalt satsar Vinnova och regionala medfinansiärer 130 miljoner kronor under tio år. Läs mer om Paper Province.

Förpackningen mer än en miljöbov

Under de senaste tio åren har Helén Williams, tillsammans med kollegan Fredrik Wikström, lyft fram förpackningens roll för minskad miljöpåverkan.

– Det blåser snålt om förpackningar i miljödebatten. Rapporter om växande plastberg avlöser varandra och förpackningarnas berättigande ifrågasätts, men det finns två viktiga fakta som många missar när de gör förpackningen till en miljöbov. Det första är att livsmedel står för 30 procent av hushållens klimatpåverkan och har en betydligt större miljöpåverkan än själva förpackningen. Det andra är att det går att designa förpackningar som hjälper konsumenten att slänga mindre mat och därmed minska miljöpåverkan. Självklart ska också fler förpackningar tillverkas i förnyelsebart material och gå att materialåtervinna, säger Helén Williams.

Forskningsagenda för halverat matsvinn

2016 tog Helén Williams och Fredrik Wikström initiativet till att bjuda in en grupp internationellt ledande forskare för att tillsammans tackla detta komplexa forskningsområde. De har tillsammans skapat en forskningsagenda med prioriterade forsknings- och utvecklingsfrågor för hur förpackningar kan bidra till FN:s Globala mål – ett halverat matsvinn år 2030.

– Vi behöver mer kunskap om vilka förpackningsegenskaper som spelar störst roll för matsvinnet för olika produkter. Vi behöver bli bättre på att värdera miljöpåverkan av förpackningen i olika länder, beroende på om matresterna blir djurfoder eller hamnar på soptippen och om förpackningen återvinns eller hamnar i havet blir bästa förpackningsalternativ väldigt olika. Vi behöver också hitta affärsmodeller för hur producenter kan tjäna pengar på att sälja förpackningar som minskar svinnet av mat. I slutändan handlar det också om att få konsumenter att välja förpackningar som hjälper dem att slänga mindre mat istället för att prioritera lägsta pris och storpack, säger Helén Williams.

Forskningsagendan Packaging Strategies that Save Food – A research agenda for 2030 publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Industrial Ecology och har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I oktober medverkar Helén Williams på Forskning och Framstegs kunskapskryssning för att presentera agendan.

Helén Williams utsågs nyligen till docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet där hon forskar och undervisar i hållbar utveckling. Hon är, tillsammans med Fredrik Wikström, en av pionjärerna i svensk matsvinnsforskning och har etablerat det internationella nätverket ”Packaging Saves Food Research Group”. Hon har också bidragit till den svenska handlingsplanen för minskat matsvinn som lämnades till Näringsdepartementet i juni 2018.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll