Modeindustrin måste ta FNs klimatmål på allvar

Modeindustrin måste bidra till FNs klimatmål och agera för hållbar produktion och återanvändning av plagg.

iHubs Sweden Smarta textilier Modeindustrin måste ta FNs klimatmål på allvar

Bilden ovan: Ett exempel på Smart textiles projekt är tillverkningen av en pappersklänning, gjord av material från skogsråvara. Foto: Smart Textiles.

Modeindustrin måste bidra till FNs klimatmål och agera för hållbara kläder och återanvändning av plagg. Det var ett tydligt budskap från det globala klimattoppmötet UN Environment Assembly där svenska Smart Textiles deltog.

När det globala klimattoppmötet UN Environment Assembly hölls 11-15 mars i Nairobi, Kenya, ingick Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås i den svenska delegationen under ledning av miljöminister Isabella Lövin.

– Jag fick möjlighet att berätta om den nationella plattformen Textile & Fashion 2030, som är den svenska regeringens uppdrag om hur Smart Textiles ska leda utvecklingen mot minskad miljöbelastning inom textil- och modeindustrin, säger Susanne Nejderås i en intervju på Smart Textiles hemsida. (Smart Textiles är ett Vinnväxt-initiativ som delfinansieras av svenska innovationsmyndigheten Vinnova.)

Textile & Fashion 2030 är inte bara en nationell plattform utan i allra högsta grad en global angelägenhet, menar Susanne Nejderås. Angreppssättet är att titta på hela livscykeln, hela produktens värdekedja, från råmaterial till produktion och återanvändning av plagg.

– Ett tydligt mål vi har, som också utgår från flera av FNs 17 globala mål, är att livslängden på ett plagg ska gå från två år till tio år. Detta kräver en stor omställning av hela branschen, globalt, och där vill Smart Textiles ligga i framkant, säger Susanne Nejderås.

Fakta om Smart Textiles

Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Vinnväxtinitiativet Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

Smart Textiles ger forskare och näringsliv möjlighet att ta fram innovationer som ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Den röda tråden är textila processer. Många gånger handlar det om sådant vi normalt inte tänker på som textil. Det kan vara allt från textil betongarmering till kolfiberförstärkning i hockeyklubbor.

För att skapa dessa innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. Det är här Smart Textiles kommer in i bilden. Här möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd.

Global satsning på hållbara kläder

Under konferensen lanserades ”The UN Alliance for Sustainable Fashion” där aktörer som vill verka för att hitta nya metoder för hållbart mode ska kunna vara med. Branschen är väl medveten om att saker måste förändras. I deras pressmeddelande som gick ut under konferensen står att modeindustrin är den näst största konsumenten av vatten och ansvarar för 8-10 procent av de globala koldioxidutsläppen – mer än både den internationella flyg- och sjöfarten tillsammans.

– För att framställa ett kilo bomull krävs 10 000 liter vatten, och inte nog med det, en rad kemikalier används också i flera delar av produktionskedjan. Det är ohållbart, det inser och förstår alla, säger Susanne Nejderås.

– Det är hög tid för modeindustrin att agera. Det finns en tydlig enighet bland världens ledande politiker att vi måste lyckas med FNs klimatmål och det känns mycket bra att Smart Textiles är en given aktör i detta sammanhang, säger Susanne Nejderås.

 

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Susanne Nejderås, Smart Textiles.

Smart Textiles i unikt samarbete med Stanford University

Smarta textilier

Smart-shirt är ett unikt första samarbete mellan Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Stanford University. Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och med en grund i Vinnovas VInnväxtprogram, är tillsammans med Textilhögskolan en erkänd aktör internationellt inom textil förnyelse. Ett prestigefullt stipendium från Knut och Alices Wallenbergs Stiftelse har gett […]

Publicerad: 15 februari, 2021