Mycket gott betyg för Smart Housing

Ett mycket bra betyg för verksamheten fick Smart Housing Småland när en internationell expertgrupp utvärderade Vinnväxtvinnaren.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Mycket gott betyg för Smart Housing

Smart Housing Småland är en accelerator och katalysator för näringslivet och en motor i det regionala innovations- och tillväxtsystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas.

Nyligen har en internationell expertjury utvärderat de tre senaste åren i Smart Housing Smålands verksamhet. Några av de punkter som lyftes fram som mycket positiva var bland annat:

  • en plattform för hopkoppling av personer, organisationer och idéer
  • innovationscoach i tidiga skeden
  • skapare av tätt samarbete inom triple helix
  • många engagerade både på organisatorisk och personlig nivå

Den internationella juryn bestod av en generalist, Markku Sotarauta, och två specialister, en på bostadsmässor, Anna Tapio och en på innovation, Pamela Bell.

Det finns flera anledningar till att Vinnova gör denna treårsutvärdering. Det handlar till exempel om att ge processledningen ett underlag att justera verksamheten och är ett underlag för beslut om fortsatt finansiering.

Positiv utvärdering

Känslan efter första dagens utfrågningar av totalt 30 företrädare för olika delar av konsortiet var mycket positiv men det var först den andra dagen som Smart Housing Småland fick det slutgiltiga resultatet. Glädjande nog blev förhoppningarna infriade. På de flesta punkter fick Smart Housing Småland ett mycket gott betyg.

Utvärderarna menade att Smart Housing Småland har en bra grund för att ta nästa steg och kunna konkretisera de råd man fått av utvärderarna inför arbetet med handlingsplanen för de kommande tre åren.

– Keep calm and keep up the good work, blev den korta sammanfattningen från utvärderarna.

Utvärderarna var:
Markku Sotarauta, Tampere University, Finland
Anna Tapio, Housing Fair Finland, Finland
Pamela Bell, Innovationskonsult, Nya Zeeland

Foto: Representanter från Smart Housing Småland, Vinnova och den internationella juryn samlade på bild. Foto: Elisabeth Flygt.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll