Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm är redo att locka startups från Norden och Baltikum till DigitalWell Ventures.

Ny accelerator för digital hälsa

Foto: Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm är redo att locka startups från Norden och Baltikum till DigitalWell Ventures.
iHubs Sweden Digital hälsa Ny accelerator för digital hälsa

DigitalWell Arenas nya accelerator för digitala hälso- och välfärdstjänster, DigitalWell Ventures, har nu formellt bildats. 

Startskottet till planerna på en accelerator var när två av Compares medarbetare, Stefan Skoglund och Lina Svensberg, antogs till Founder Institutes program VC Lab. Programmet erbjuder spetskunskaper från världens kanske vassaste företagsbyggare i Silicon Valley, berättar DigitalWell Arena på sin hemsida.

Uppgiften är att bygga en venturefond som finansierar en accelerator inom DigitalWell Arena. Arbetet sker tillsammans med den norska samarbetspartnern Xplorico. Acceleratorn ska binda samman Värmland med stor-Oslo. Tillgång till testbäddar för hälsotjänster i båda länderna är en nyckel för att locka investerare, där Värmlands position som en port till EU bedöms ha stort värde ur ett norskt perspektiv.

 

Fokus ligger på att attrahera högkvalitativa startups som utvecklar digitala hälso- och välfärdstjänster i hela Norden och Baltikum. Just nu etableras samarbeten med tech- och startupmiljöer i upptagningsområdet och ett advisory board, med representation från hela Baltikum, finns också på plats.

Söker partnerskap med norskt universitet

– Acceleratorn bygger på Värmlands smarta specialiseringsstrategier. Det handlar om att skapa en nationell och internationell spets inom det här området. Vi är övertygade om att det kommer att ha många positiva effekter för både det regionala entreprenörskapet och startup-miljön, säger Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare på Compare och innovationsansvarig på DigitalWell Ventures.

Det gör acceleratorn till en naturlig förlängning av det arbete som redan pågår i DigitalWell Arena.

– Avsikten är att upptäcka och utveckla idéer och företag med potential att erbjuda värdefulla och långsiktiga lösningar för framtidens hälsoutmaningar. DigitalWell Ventures är ett svar på det, säger Lina Svensberg, ansvarig för entreprenörskap i DigitalWell Arena och programansvarig för DigitalWell Ventures.

Hon har ansvarat för att bygga upp Innovationssupporten i DigitalWell Arena, som hittills stöttat över 50 företag och entreprenörer. Acceleratorn kommer nu att kunna erbjuda de företag som visar störst potential ett högkvalitativt program för att lyckas skala upp sina tjänster och nå kommersiell framgång. Därmed kommer de nya, digitala hälsotjänsterna också användarna till nytta.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll