Ny digital teknik i hälsovården

Uppsala BIO är med i en arbetsgrupp för att utveckla en process för att utvärdera digitala verktyg i hälsovården.

iHubs Sweden Life science Ny digital teknik i hälsovården

Under 2017 till 2019 deltar Vinnväxt-vinnaren Uppsala BIO i en arbetsgrupp som tittar noggrant på hur ny teknik kan användas för att skapa nya och effektivare behandlingar, främja hälsa, förbättra patientupplevelser och minska sjukvårdskostnader.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla ett processförslag som ger en bättre struktur vid utvärdering och kvalitetssäkring av digitala tjänster och produkter inom vården. Detta skulle också fungera som ett stöd för entreprenörer, leverantörer och innovatörer eftersom det klargör de krav som vårdgivarna ställer. Detta kommer i sin tur att hjälpa individer att orientera sig i det ständigt ökande utbudet av digitala verktyg och förbättra deras förmåga att ta en aktiv roll i sin egen vård.

Uppsala Bio samarbetar tilsammans med SKL, Stockholm Science City och Region Norrbotten under 2017-2019 i projektet.

Fakta om Uppsala Bio

Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt.

Uppsala Bios viktigaste insatser handlar om att utifrån uttalade behov inom sjukvården och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det görs tillsammans med företagen, universiteten, sjukvården och samhället.

Uppsala Bio är ett Vinnväxt-initiativ, delfinansierat av Vinnova.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll