Isberg

Ny rapport: AI krävs för att klara klimatomställning

iHubs Sweden Bioekonomi Ny rapport: AI krävs för att klara klimatomställning

AI Sweden har tagit fram rapporten ”AI i klimatets tjänst” som pekar på att Sverige behöver en tydlig satsning där AI-, klimat- och hållbarhetsexpertis kan samverka och driva fram innovation.

Ladda ner rapporten AI i klimatets tjänst.

Klimatfrågan är vår tids stora utmaning, och ställer stora krav på att hela samhället ska ställa om. Samtidigt är artificiell intelligens (AI) ett kraftfullt verktyg för samhällsförändring – men inget samlat grepp har hittills tagits för att förstå vilket genomslag AI kan innebära för att bekämpa koldioxidutsläpp och stärka arbetet med klimatanpassning och innovation.

Därför har AI Sweden – Sveriges nationella AI-center, RISE Research Institutes of Sweden och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”. Materialet i rapporten ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen. Rapporten, som är framtagen på uppdrag av Vinnova, visar på en rad möjligheter för AI-lösningar att stävja klimatförändringarna. Det rör allt från klimatforskning och -övervakning, till insatser för utsläppsminskningar, klimatanpassning, och innovation och transformation.

AI Sweden, RISE och Stockholm Resilience Center anser att Sverige behöver en tydlig satsning där AI-, klimat- och hållbarhetsexpertis kan samverka och driva fram innovation. Här finns en stor potential för Sverige att ta ledarskap även internationellt.

Det finns en outnyttjad potential för ansvarsfull klimatinnovation med hjälp av AI.

– Vår bedömning är att det finns en outnyttjad potential för Sverige för att accelerera ansvarsfull klimatinnovation med hjälp av AI, och att en sådan satsning skulle kunna ge Sverige täten internationellt, säger Victor Galaz på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

Det största hindret för tillämpningar av AI för klimatutmaningen i Sverige idag är bristen på
kompetens som klarar av att brygga mellan AI-, klimat- och hållbarhetsexpertis, samt avsaknaden av ekonomiska resurser och mötesarenor.

– AI har potentialen att stärka både Sveriges konkurrenskraft och vår gemensamma välfärd, och det är tydligt att även vårt klimat har mycket att vinna på att koppla på kraftfulla AI-lösningar. Arbetet inom AI och klimat behöver dra nytta av det AI-arbete som görs inom andra sektorer. Det finns en enorm potential i att samarbeta och driva innovation och tillämpad AI på tvären. Detta kommer vara särskilt relevant för klimatområdet eftersom det spänner över alla samhällssektorer, förklarar Daniel Gillblad på AI Sweden.

Flera internationella samarbeten och initiativ närmar sig också frågan. Det saknas dock idag en samlande internationell organisation som tar sig an frågan på ett systematiskt sätt – och här har Sverige möjlighet att gå i bräschen.

– En samlad förståelse för forskning inom både klimatet och AI blir viktigt i framtida satsningar för att säkra synergier och innovationskapacitet mellan sektorer. De flesta inom akademin jobbar idag på olika “små öar” men det finns egentligen ingen motsättning mellan att utveckla AI-lösningar och att utveckla AI-lösningar för klimatet, menar Sverker Janson på RISE.

Foto ovan: AdobeStock/learchitecto.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll