Jan Stala, Erik Melin Söderström, Joel Svedlund.

Ny stark satsning på sport och outdoor

iHubs Sweden Sport och outdoor Ny stark satsning på sport och outdoor

Tidigare Vinnovasatsningen Peak Innovation ger en grund till nystartade Peak63 inom sport- och outdoorbranschen.

Sveriges nationella initiativ för innovation inom sport och outdoor som utvecklades inom Peak Innovation går nu in i nästa fas i det nya bolaget Peak63. Ett av få företag i Skandinavien som erbjuder kunskap inom innovation och hållbarhet riktad specifikt till sport- och outdoorbranschen.

Peak Innovation byggde som ett Vinnväxtinititiativ under den 12-åriga Vinnovasatsningen en kunskapsplattform och nätverk för sport och outdoor som spänner över företag, organisationer och akademi. Drygt 100 prototyper och fler än 250 företagssamarbeten har utvecklats under perioden. Denna kunskapsbas utgör nu grunden för Peak63 som kommer att erbjuda tjänster inom hållbarhet, produktutveckling och innovation, hållbar snöhantering samt stöd i nationella och internationella etableringar.

De tidigare Peak Innovation-medarbetarna Joel Svedlund, Erik Melin Söderström och Jan Stala är de som startar det nya bolaget Peak63.

– Sport- och outdoorbranschen står, liksom de flesta andra branscher, inför en historiskt stor omställning där hållbarhet, innovation och affärsutveckling behöver gå hand i hand. Vi tar vidare upparbetad kunskap och utvecklar de internationella nätverk inom sport och outdoor som byggts upp. Vi vill erbjuda branschen ett unikt stöd i utvecklingen, för att öka innovationsgraden och skapa lönsamhet i hållbara affärer, säger Jan Stala.

Idag har Peak63 knutit till sig internationella och nationella kunder som European Outdoor Group, SLAO, Fjällräven, Scandinavian Outdoor Group, RISE, Arctic Coat, Svenska Skidförbundet, IBU m.fl.

Bild ovan: Jan Stala, Erik Melin Söderström och Joel Svedlund är grundare av Peak63. Foto: Peak63.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Lars Ekström

Ny vd för Peak Innovation

Sport och outdoor

Lars Ekström har utsetts till ny vd för Peak Innovation. Han efterträder Mikael Jonsson som lämnar Peak Innovation för posten som vd för Destination Östersund. Lars kommer närmast från rollen som investeringsdirektör vid Inlandsinnovation AB, Östersund, där han ansvarat för nyinvesteringsverksamheten, kapitalinhämtningar och investeringar i portföljbolag. Stort fokus har varit på värdeskapande aktiviteter för entreprenörer […]

Publicerad: 9 februari, 2021