Ny statistik: Värmland tar täten inom bioekonomi

Värmland är bäst i landet på att förädla skogen och skapa tillväxt inom bioekonomi visar ny statistik från SCB.

iHubs Sweden Bioekonomi Ny statistik: Värmland tar täten inom bioekonomi

Bilden ovan: Maria Hollander, vd på Paper Province, menar att en stark bioekonomi kan locka talanger och kompetens. Paper Province är ett Vinnväxt-initiativ, delfinansierat av Vinnova.

Nätverket ”Bioekonomi – regioner i samverkan” och SCB har publicerat unik statistik över bioekonomi – en ekonomi där råvaror från skogen, jorden och havet används istället för fossila bränslen och material.

Underlaget visar att Värmland intar en förstaplats när det kommer till förädlingsvärde, det vill säga företagens värde minus råvaror och arbetskraft. Värdet uppgår 13 procent av länets totala ekonomi och det slår ingen annan region. Dessutom har det ökat stabilt under perioden 2008–2016, som statistiken avser.

– Statistiken pekar på att vi är på rätt väg och stärker vår attraktionskraft. Det är viktigt både för att locka kompetens och nya företag till regionen och för att vi ska uppnå visionen om att vara den ledande kompetensnoden inom skogsbaserad bioekonomi, säger Maria Hollander som är vd på Paper Province.

Se hela statistikrapporten.

Bättre från ax till limpa

En av anledningarna till den positiva utvecklingen är att de värmländska företagen i branschen blir allt bättre på att ta tillvara på hela produktionen – från ax till limpa – på hemmaplan. En annan förklaring är effektivisering. Vinsten per anställda ökar varje år, vilket dock innebär att antalet sysselsatta i branschen inte ökar i samma takt.

– Med rätt satsningar har regionen goda möjligheter att öka försprånget och växla upp det bioekonomiska området, vilket innebär tillväxt och fler jobbtillfällen. De satsningar som har gjorts hittills börjar visa resultat men vi skulle gärna se ännu starkare tillväxt för de små och medelstora företagen, säger Dag Hallén, strateg inom bioekonomi, klimat och energi på Region Värmland.

Koldioxidutsläppen minskar

Vidare visar statistiken att koldioxidutsläppen från bioekonomin i länet har minskat med 21,7 procent under perioden 2008-2016 och att bara tre regioner kan uppvisa ett bättre resultat. Detta mycket tack vare ett framgångsrikt omställningsarbete till mer biobränsle i industrin.

– Det går därför att konstatera att Värmland har lyckats med konststycket att förena en ökad tillväxt med lägre klimatgasutsläpp. Det är en win-win för både företagsamheten och miljön och det tycker jag vi värmlänningar ska vara stolta över, säger Stina Höök, ordförande i Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd.

Statistiken som ett verktyg

Det är nätverket Bioekonomi – regioner i samverkan, som har tagit fram rapporten för att hjälpa Sveriges regioner att på allvar arbeta med den bioekonomiska omställningen.

Representanter från nätverkets medlemsregioner vid en träff i Stockholm, hösten 2018.

Representanter från nätverkets medlemsregioner vid en träff i Stockholm, hösten 2018.

Region Västerbotten har tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet till ett projekt där 12 av Sveriges regioner samarbetar. Syftet är att genom samarbete mellan regioner öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU.

Engagerade regioner

Målsättningen är att engagera alla svenska regioner som vill uppnå energi- och klimatpolitiska mål genom att använda bioekonomi som ett självklart medel och därmed stärka regionernas utveckling.

– Det här visar på de stora fördelarna att arbeta i nätverk. Arbetet blir effektivare och mer synkroniserat. Vår förhoppning nu är att regionernas arbete med bioekonomi får en knuff framåt och att andra regioner inom EU inspireras och tar efter, säger Lena Friborg, strateg miljö och klimat Region Västerbotten.

Region Västerbotten leder tillsammans med BioFuel Region projektet där 12 av Sveriges regioner samarbetar för att öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU. Projektet startade sommaren 2017 och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll