AUtomation Summit

Nya digitala lösningar för framtidens industri

Se presentationerna från den digitala konferensen Automation Summit.

iHubs Sweden Automation Nya digitala lösningar för framtidens industri

Industrin genomgår just nu en teknikdriven strukturomvandling med en kraftigt ökad efterfrågan på nya digitala lösningar. Den dynamiska marknaden innebär stora möjligheter som svenska företag kan ta tillvara om de har rätt kompetens och är beredda att samarbeta i nya konstellationer.

Detta var utgångspunkten för den digitala konferensen Automation Summit med PiiA inspiration. Den 6 oktober 2020 samlades företag, forskare och myndigheter för att diskutera hur man tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar.

En utgångspunkt var begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner.

Mer än 500 deltagare deltog från företag, akademi och myndigheter. Nu finns möjlighet att se presentationerna samt det avslutande panelsamtalet i efterhand.

Se filmerna på Automation Regions Youtube-kanal.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll