Nytt EU-samarbete för biobaserade produkter

iHubs Sweden Bioekonomi Nytt EU-samarbete för biobaserade produkter

RISE Processum och More Research RISE ingår i ett nytt europeiskt samarbete för biobaserade produkter. 14,5 miljoner euro satsas på projektet som löper till 2025.

En viktig del i att nå de globala hållbarhetsmålen är utveckling och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Nu lanseras ett nytt europeiskt samarbete där 27 olika organisationer från nio europeiska länder ingår, däribland Sverige som representeras av RISE Processum och More Research RISE AB.

Projektet, som beskrivs på RISE Processums webb, kallas INN-PRESSME och kommer att fungera som ett ekosystem som involverar utveckling av återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara förpackningar, energi- och fordonslösningar och andra konsumtionsvaror. Koordinator för projektet är VTT Technical Research Centre of Finland.

Genom en samarbetsmodell med fokus på öppen innovation har projektet som mål att stödja utveckling av nya biobaserade lösningar och uppskalning till industriproduktion. Kärnan i det nya INN-PRESSME-ekosystemet består av olika pilotanordningar som ägs av tio europeiska partners. Ekosystemets tjänster gör det genom samarbetsmodellen möjligt att utveckla nya återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara produkter med ett högre förädlingsvärde, eller lösningar som ersätter oljebaserade produkter. På det sättet ämnar man att påskynda framväxten av de nya produkterna på marknaden.

– Vi är jätteglada för det här projektet. Det ger oss inte bara möjlighet till nära samarbete inom RISE olika divisioner, men också gentemot slutanvändare av den produkt som kommer att produceras. INN-PRESSME har en spännande samarbetsmodell och vi tror väldigt mycket på ett öppet arbetssätt. Genom att tillgängliggöra både test- och demomiljöer och kompetens kan vi skapa ännu större värden och snabba på kommersialiseringsprocesser, säger Julia Nordlander, FoU-ingenjör på RISE Processum.

Foto ovan: AdobeStock/Romolo Tavani.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll