Testbädd ger nytt ljus över Kiruna

"Kiruna har speciella ljusförhållanden som gör att vi kan studera belysning i en öppen fysisk testbädd i en verklig miljö."

iHubs Sweden Smarta städer och hus Testbädd ger nytt ljus över Kiruna

Kiruna kommun är inne i en omfattande förvandling. Stora delar av staden ska flyttas när LKAB:s gruva utvidgar under mark. Flytten skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande.

Som en del av flytten kommer en testbädd för belysning att skapas. Då Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader föds den spännande möjligheten att skapa en testbädd för nya typer av belysning.

Förstudien Testbädd Belysning i Kiruna (TBiK), finansierad av Energimyndigheten, kommer att kopplas till smart city-lösningar samt ljusets och belysningens effekter på människans välbefinnande och hälsa. Den genomförs av Kiruna kommun, Tekniska Verken, Luleå Tekniska Universitet, Vinnväxt-initiativet Smart Housing Småland och RISE (Research Institutes of Sweden).

Filmen nedan visar bakgrunden till flytten av Kiruna stad

Snabb utveckling

Utvecklingen inom LED-teknisk har gått väldigt snabbt under de senaste åren. Ljuskällorna ger idag tekniskt allt mer ljus med allt mindre energi och förutom en fortsatt utveckling inom detta område så återfinns nu några av de stora potentialerna i utveckling av intelligent belysning. Intelligens och sensorer kan tillföra mervärden i form av till exempel trygghet, estetik och välbefinnande. Inom dessa områden återfinns även stora potentialer för energibesparing.

– Projektet kan få goda effekter för Kiruna kommun. Alla projekt inom Kiruna Sustainability Center kopplas till Kiruna kommuns övergripande visioner. En vision är 1000 nya jobb 2020. Detta projekt kan bidra till en ny näringsgren samt nya företagsetableringar på längre sikt, säger Aila Määttä, projektledare, på projektets webb.

– Projektet skapar ett nytt attraktivt varumärke för Kiruna kommun som säkerligen attraherar nya aktörer till staden. Kiruna har en konkurrensfördel i form av arktiskt klimat och speciella ljusförhållanden som gör att vi kan studera belysning i en öppen fysisk testbädd i en verklig miljö. Det är en unik möjlighet, säger Aila Määttä.

Bilden högst upp: Kiruna stad ska flyttas vilket ger nya möjligheter för att testa hur ny smart belysning kan sättas upp i staden. Foto: Kiruna kommun.

Fakta om Smart Housing Småland

Smart Housing Småland är ett Vinnväxtinitiativ som möter ett flertal utmaningar; behovet av nya bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, energieffektivt och hållbart.

Smart Housing Småland bygger i samverkan med näringsliv, akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen mellan trä och glas.
Arbetet börjar i Småland där kunskapen, historiken och råvaran för trä och glas finns men målet är en internationellt ledande innovationsmiljö som på marknaden skapar ett ökat utbud av attraktiva, hållbara och konkurrenskraftiga bostäder.
RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är projektansvariga men bakom satsningen står även ett stort antal företag i hela Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll