Jin Moen

Öppen utlysning: 33 miljoner till nya IoT-projekt

iHubs Sweden Smarta städer och hus Öppen utlysning: 33 miljoner till nya IoT-projekt

IoT Sverige har öppnat årets utlysning som gäller för innovativa IoT-projekt som kan bidra till hållbar samhällsnytta. Utlysningen riktar sig till svenska kommuner och regioner och deras samverkanspartners.

Svenska organisationer har kommit olika långt i sin digitala transformation och den digitala strukturomvandlingen på samhällsnivå är fortfarande i sin linda. Det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige, fokuserar på att skapa nytta för individ, organisation och samhället i stort, genom att öka användningen av IoT-lösningar i offentlig sektor.

– Årets utlysning riktar sig specifikt till svenska kommuner och regioner och deras samverkansparter. Vi har delat in utlysningen i tre olika typer av projekt beroende på hur långt man har kommit i sin IoT-resa, säger Jin Moen, programchef för IoT Sverige.

Finansiering – tre projekttyper

IoT Sveriges erbjudande gäller för tre typer av projekt; förberedelseprojekt, prototyputvecklingsprojekt och genomförandeprojekt. Total budget för hela utlysningen ligger på 33 miljoner kronor.

Helhetsperspektiv på IoT-lösningar

För att skapa samhällsnyttiga IoT-lösningar krävs ett helhetsperspektiv på hela IoT-systemet. Det är viktigt att alla inblandade aktörer samverkar med varandra för att komma hela vägen från idé till införande.

– Vi behöver fokusera både på de tekniska utmaningarna och på den fysiska infrastrukturen, men även på de mjukare delarna som handlar om organisation, arbetssätt, juridik och etik med mera, menar Jin Moen.

Uppmuntras att ansöka

Projekt inom IoT kan även handla om förutsättningar som möjligheten att hitta hållbara och lönsamma affärsmodeller, både för beställare och leverantör, samt att se till att rätt kompetenser finns inom organisationen.

– Det finns redan idag många spännande och samhällsnyttiga IoT-projekt runt om i Sverige. Vi vill verkligen uppmuntra de kommuner och regioner som ännu inte har kommit igång att ta del av vårt erbjudande. Vi erbjuder även ett stort nätverk med värdefulla erfarenhetsutbyten, säger Jin Moen.

Foto ovan: Jin Moen, programchef för IoT Sverige. Foto: IoT Sverige.

envelope-o print twitter facebook linkedin